Optiscan
 

4 vaivatonta tapaa parantaa varastotoimintoja

 Reaaliaikainen näkyvyys ja älykäs data ovat kriittisiä varastoprosessille. Oikean datan avulla voit analysoida varastototoimintoja ja lisätä henkilöstön työskentelytehokkuutta.

Optiscan

Nämä 4 yksinkertaista keinoa auttavat parantamaan varastotoimintojasi:

  1. Tilat. Varastotilojen ja keräilyreittien optimointi. Varastotuottavuuden maksimointi alkaa tilan optimoinnilla. Suurempien varastoyksiköiden hyödyntäminen voi lisätä varaston kapasiteettia. Tärkeää on myös optimoida inventointi ja tilausten keräysreitit, jotta voidaan minimoida siirtoajat.  

  2. Teknologia. Paremman tiedon hallittavuuden ja varastotoimintojen tehokkuuden ja tarkkuuden lisäämiseksi tarvitaan oikeaa teknologiaa ja ohjelmistoratkaisuja.  Varastonohjausjärjestelmät lisäävät tehokkuutta, mahdollistavat reaaliaikaisen ohjauksen ja automaattisen tiedonsiirron taustajärjestelmiin.  Lue lisää Optiscanin ratkaisuista: AbakusWMSAbakusDirect ja AbakusInStore.

  3. Laitteisto. Varmistaaksesi laadukkaat ja luotettavat laitteiston ja niille parhaan mahdollisen tuen, valitse johtavien valmistajien laitteet. Kiinnitä huomiota laadukkaisiin viivakoodi- ja 2D-lukijoihin kaikissa sovelluksissa. Käytä tulostamisessa korkealuokkaisia kestäviä tulostimia ja laadukkaita etikettejä ja nauhoja.  Varmista, että valitset tulostusta varten oikeat materiaalit. Mitä etiketin tulee kestää? Tuleeko liiman olla pysyvää? Tervetuloa Optiscanin verkkokauppaan!

  4. Henkilöstö. Varastossa palvelun laatuun ja kustannuksiin vaikuttavat eniten varaston henkilökunta. Keskity työprosessin laatuun ja tehokkuuteen. Varastoprosessit, kuten vastaanotto, hyllytys, siirrot, inventointi, keräys ja pakkaus kannattaa suorittaa nykyaikaisella tarkoitukseen parhaiten soveltuvalla teknologialla. Työntekijöiden varustaminen mobiililaitteilla, viivakoodeilla, käsipäätteillä, puheohjauksella ja RFID-teknologialla lisää tilausten keräysten nopeutta ja tarkkuutta. Myös reaaliaikainen saldojen seuranta on tällöin mahdollista.

Lähde: https://www.cips.org/Tavoittelemme asiakkaillemme merkittäviä kustannussäästöjä ja varastoinnin tehokkuuden ja laadun nostamista uudelle tasolle. Abakus-tuoteperheemme varastoihin koostuu kolmesta ratkaisusta: AbakusDirect, AbakusVoice ja AbakusWMS. 

AbakusDirect on varastoinnin henkilötyön ohjaamisen mobiilijärjestelmä. Se sopii kaikentyyppisiin varastoihin isoista jakelukeskuksista yksittäisiin pienvarastoihin asti. AbakusDirect on suunniteltu optimoimaan varastokeräys tuomalla puheohjaus ja monitilauskeräys kaikkiin varastoihin. Järjestelmää voidaan käyttää puheohjauksen lisäksi joko pelkästään kosketusnäytöltä, tai multimodaalisesti samanaikaisesti molempia, mikä lisää keräyksen ketteryyttä, eliminoi virheitä ja tehostaa henkilötyötä oleellisesti. Monipuolisten integraatiorajapintojen avulla ratkaisu voidaan helposti sovittaa toimimaan yhteen asiakkaan käytössä olevan ERP-järjestelmän kanssa.

AbakusVoice on suurten keräysvolyymeiden ja vaativien olosuhteiden puheohjausjärjestelmä. Sitä käytetään puhepäätteillä, joihin luodaan henkilökohtainen puhe- ja äänentunnistusprofiili parhaan mahdollisen käyttövarmuuden saavuttamiseksi myös korkean melutason varastoissa.
AbakusVoice sisältää työnjohdon palvelut, joilla henkilötyön pullonkaulat voidaan välttääja varaston kokonaistehokkuus pitää korkeana. Kaikkia tehtäviä hallinnoidaan keskitetyn Abakus-palvelimen avulla, mikä mahdollistaa monipuolisen henkilötyön raportoinnin ja varaston reaaliaikaisen tilanneseurannan. Järjestelmä sisältää erillisen integraatio-palvelun, jonka avulla ratkaisu voidaan helposti sovittaa toimimaan yhteen asiakkaan käytössä olevan ERP-järjestelmän kanssa.

AbakusWMS (Warehouse Management System) on varastonhallintajärjestelmä, jolla ohjataan tavaravirtoja sisään varastoon, varaston sisällä ja varastosta ulos. AbakusWMS sopii kaikentyyppisiin varastoihin, jakelukeskuksista tuotantolaitosten materiaali-varastoihin, pienistä osastovarastoista suuriin keskusvarastoihin.

Optiscan tarjoaa ratkaisuja joiden avulla tehostetaan logistisia toimintoja varastotyön ohjauksessa ja tuotannossa. Ratkaisut perustuvat puheohjaus- ja viivakooditeknologiaan. Liiketoimintatarpeisiinne ja toimintaympäristöönne pohjautuvat ratkaisumme parantavat todistettavasti kilpailukykyä tehokkaamman ja tarkemman toiminnan, uusien toimintamallien ja toiminnan reaaliaikaisen ohjaamisen avulla.

Ratkaisumme yhdistävät toimintaa ohjaavat sovellukset kuten ERP- (Enterprise Resource Planning) ja WMS- (Warehouse Management System) järjestelmät käytännön työn suorittamiseen antaen mahdollisuuden reaaliaikaiseen työn ohjaamiseen ja automaattisen suoritetiedon saamiseen tietojärjestelmiin.

KiinnostuitkoOta yhteyttä: info.fi@optiscangroup.com


 

13.9.2022