Optiscan
 

Jarmo Reunanen: Logistiikan 5 muutosvoimaa 1/5 - Digitalisaatio

 


Optiscan Jarmo ReunanenLogistiikkamarkkinoiden tulevaisuudesta on tehty ja tehdään jatkuvasti markkina-analyysejä ja yritystutkimuksia. Tekijästä riippuen tulokset ja ennusteet painottavat eri tekijöitä, mutta suuri osa niistä listaa 5 keskeistä muutosvoimaa, jotka tulevat muovaamaan tulevaisuuttamme. Näiden muutosvoimien tunnistaminen auttaa yrityksiä lyhyen ja pitkän tähtäyksen investointien kohdentamisessa ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä.

5 keskeistä muutosvoimaa ovat digitalisaatio, globaalin kaupan voimakas kasvu, oppivien ohjelmistojen hyödyntäminen, markkinoiden sisäiset rakennemuutokset ja automaation lisääntyminen. Tämä blogisarjani käsittelee näitä voimia tarkemmin. Ensimmäinen aiheeni on digitalisaatio.

 

Digitalisaatio on arkea

Tämän päivän digitaalisaatioratkaisujen valmiusaste on korkea, ja niihin investoidaan eri liiketoimintasektoreilla voimakkaasti. Kuluttajat C-sukupolven johtamana ovat jatkuvassa yhteydessä palvelutarjoajiin, ja heidän valintojaan ohjaa mobiili, henkilökohtainen käyttökokemus. Tämän seurauksena digitalisaation painopiste on siirtymässä ERP-tyyppisestä liiketoiminnan ohjauksesta uusien liiketoimintamallien ja palvelujen luomiseen, kuten osto- ja palvelusuoritteiden tuottamiseen digitaalisesti.

Uuden digitaalisaation mahdollistama potentiaali on kuitenkin vaikea hyödyntää kattavasti, koska se edellyttää tuotanto- ja palveluprosessien muuttamista uusien liiketoimintamallien mukaisiksi. Niinpä 54% logistiikka-alan yrityksistä uskoo digitaalisaatioinvestointiensa lisäävän liikevaihtoa, mutta vain 16% uskoo niiden lisäävän voittoja ja 11% parantavan asiakaskokemusta. Digitaalisaation kattava läpivieminen organisaatioissa katsotaan haastavaksi: 78% logistiikkayritysten ylimmästä johdosta ei pidä yrityksensä tai logistiikka-alan digitaalisaatio-osaamista riittävänä.


(Lähde: PwC Global Industry Survey 2016)


Liiketoimintaa aidosti kehittävä digitaalisaatio voidaan toteuttaa kolmen vaiheen ohjelmana:

1. Toimialatuntemuksen syventäminen - Asiakastarpeiden ja -käyttäytymismallien ymmärtäminen ja markkinatoimijoiden tunteminen. Lean-mallin soveltaminen oikeiden tuotanto- ja toimitustapojen löytämiseksi, ja uusien ratkaisujen tuottaminen ketterästi. Innovaatioiden prototyypittäminen silloin, kun markkinoilla ei ole toteuttavista palveluista tai prosesseista riittävää kokemusta.

2. Olemassa olevien palvelujen uudistaminen asiakastarpeiden ja käytönnön mahdollisuuksien ohjaamana. Uusien palvelujen, tuotteiden ja liiketoimintaprosessien kehitys ja niiden digitalisointi - voimakas panostus mobiiliteettiin, tietojärjestelmien ja toimijoiden väliseen integrointiin ja tiedon hallinnan arkkitehtuureihin.

3. Digitalisaation sulauttaminen organisaatiokulttuuriin. Henkilökunnan koulutus, innovaatiojohtaminen, verkostoituminen ja yhteistyö erikoisosaamiseen keskittyvien toimijoiden kanssa, ICT-perusteknologioiden päivittäminen.


Digitalisaatio muovaa jo nyt logistiikkamarkkinoita voimakkaasti. Sen odotetaan nousevan lähivuosien suurimmaksi markkinoita muovaavaksi muutosvoimaksi.


Ääniblogiversioon pääset täältä.


 

12.9.2019