Optiscan
 

Posti Oy - Logistiikkaratkaisut

Posti Oy käyttää Voutilan palveluvarastossaan Vantaalla puheohjausratkaisua, jonka avulla yhtiö pystyy palvelemaan varastopalveluasiakkaitaan tehokkaammin ja tarkemmin.

Voutilan varastossa kerätään puheella tuotteita laidasta laitaan, muun muassa autovaraosia, elektroniikkaa, vaatteita ja rautakauppatavaraa. Postin käsissä puheohjaus taipuu mainiosti moniasiakaskeräilyyn. Myös terminaalilajittelu hoidetaan puheen avulla.

Head of Customer Implementation & Support Mika Larinen ja tuotantopäällikkö Jarkko Vuorenheimo ovat vastanneet puheohjauksen käyttöönotosta. Kaksikko on tuloksiin erittäin tyytyväinen. "Puheohjaus on hyvä ja toimiva ratkaisu, joka helpottaa tilausten keräämistä. Onhan se myös ympäristöystävällisempää kuin paperikeräys. Jos keräisimme paperilla, niin tulostaisimme useamman riisin päivässä", sanoo Vuorenheimo.

Päämieskohtaista räätälöintiä

Varastopalvelujen keskeinen idea on, että yritys ulkoistaa logistiikkaansa palveluntarjoajalle kuten Posti Oy:lle ja keskittyy siten tarkemmin omaan ydinliiketoimintaansa. Asiakas pääsee eroon kiinteistä kuluista ja maksaa vain käytetystä tilasta ja tehdystäPuheohjaus tehostaa palveluvarastoa! työstä. Peruspalveluja voidaan täydentää erilaisilla lisäarvopalveluilla: tuotteita tai laitteita voidaan esimerkiksi laittaa myynti- tai käyttökuntoon.

Larinen kertoo, että puheohjauksen käyttöönotto moniasiakasympäristössä edellyttää päämieskohtaisia räätälöintejä. Jokainen päämies tarvitsee oman käyttöönottoprojektinsa. "Tuotteet on kerättävä tietyn mallin mukaan. Toiselle asiakkaalle kerätään tilauksessa tuotetta myyntierinä, toiselle samoja tuotteita kerätään irtokappaleina. Kaikki tällaiset ohjaukset on tallennettava järjestelmään, jotta kerääjä osaa toimia oikein."

Posti Group Oyj on kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa monessa maassa. Onko puheohjauksen käyttöä tarkoitus laajentaa Suomen rajojen ulkopuolelle? "Laajentamisen ensimmäisen vaiheen tähtäin on kotimaassa, jossa meillä on useita toimipisteitä. Puheohjaus on tällä hetkellä käytössä kahdeksassa pisteessä, ja tästä edetään tapauskohtaisesti", Larinen toteaa.

Palkittua tehokkuutta

Larinen ja Vuorenheimo arvioivat, että yhteistyö Optiscanin kanssa on sujunut hyvin. Yhteistyön lisäksi he ovat tyytyväisiä projektin tuloksiin. Asiakkailta on tullut positiivista palautetta, sillä keräys on oikea-aikaisempaa ja tarkempaa kuin aikaisemmin.

"Tehokkuus on noussut 10-30 prosenttia asiakkaasta riippuen, ja virhetaso on keskimäärin puolittunut. Erään asiakkaan kohdalla keräystarkkuus nousi ensimmäisen puolen vuoden aikana täyteen 100 prosenttiin", kertoo Vuorenheimo.

Kaksikko korostaa, ePuheohjausratkaisu on otettu tyytyväisenä vastaan Itella Logisticsin Voutilan varastossa. ttä puheohjauksen ansiosta työprosessi on läpinäkyvä, mikä mahdollistaa paremman valvonnan, seurannan ja ohjattavuuden. Myös työntekijöiden liikuteltavuus on helpompaa, koska päämieskohtaiset ohjeet löytyvät järjestelmästä, eikä kerääjien tarvitse toimia muistinvaraisesti.

Kerääjät eivät luopuisi

Larinen ja Vuorenheimo kertovat, että käyttäjät ovat ottaneet puheohjauksen todella hyvin vastaan. Hienosti hoidettu viestintä ja käyttökoulutus ovat helpottaneet uusien työtapojen omaksumista. Paluu vanhaan kuitenkin tuottaa välillä ongelmia. "Työntekijät pitävät puheohjauksesta niin paljon, että on vaikea saada henkilöitä perinteisen keräilyn puolelle", tähdentää Vuorenheimo.

Voutilan varastotyöntekijöiden ikä vaihtelee 16-64 vuoteen. Niin nuoret kuin vanhatkin ovat omaksuneet puheohjauksen käytön. Myös muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat pystyvät käyttämään puheohjausta helposti. "Terminaalilajittelun henkilökunta koostuu useasta kansalaisuudesta. Puheohjauksen käyttöön riittää se, että ymmärtää suomea. Vastaukset voi opettaa järjestelmälle myös omalla äidinkielellään", Vuorenheimo painottaa.