Optiscan
 
Menesty - Meidän asiantuntemuksemme
Sinun kilpailuetusi
 

Varaston puheohjausratkaisut

Optiscan auttaa yritystäsi parantamaan yrityksenne kilpailukykyä. Varaston puheohjausratkaisut lisäävät tehokkuuttanne, tuottavuuttanne ja parantavat asiakastyytyväisyyttä.

Puheohjattua keräystä (Pick-by-Voice, äänikeräily, Vocollect Voice) käytetään erityisesti kappaletavara- ja lavakeräykseen, mutta puhe soveltuu mainiosti myös muihin varaston toimintoihin aina vastaanotosta lähettämöön. Erityisesti inventointi helpottuu ja nopeutuu puheohjausratkaisun avulla.

Puheohjausjärjestelmä koostuu Vocollectin puheohjausteknologialla toimivasta käyttöliittymästä, joka on yhteydessä taustajärjestelmään kuuloke-mikrofonin ja kannettavan päätelaitteen avulla. Järjestelmä ohjaa käyttäjää päivittäisissä toiminnoissa. Se esimerkiksi kertoo seuraavan keräilypaikan osoitteen "Käytävä 3, hylly 24A". Varastotyöntekijä kuittaa olevansa oikealla paikalla sanomalla mikrofoniin hyllypaikan tarkistenumeron"421".

Puheohjaus mahdollistaa reaaliaikaisen toimintojen seurannan ja valvonnan. Sen avulla t yönjohto voi reagoida nopeasti poikkeustilanteisiin, kuten poikkeuksellisiin kiiretilanteisiin. Optiscanin ratkaisut perustuvat yrityksesi tarpeisiin ja toimintaympäristöön. Lue lisää puheohjauksen toiminnasta täältä.

Puheohjausjärjestelmän käyttöönotto parantaa kiistattomasti tehokkuutta ja vähentää virheitä. Virtaviivaistetut prosessit ja uudet toimintamallit sekä reaaliaikainen tapahtumien seuranta tuottavat mitattavissa olevia hyötyjä niin yrityksellenne kuin asiakkaillenne.

Hyödyt

Tehokkuuden kasvu

 • Kädet vapaana - Silmät vapaana
 • Helppo käyttää - Helppo oppia
 • Luonnollinen työskentelyasento

Keräystarkkuuden parantuminen

 • Toimitusten laadun parantuminen
 • Toimitustarkkuus jopa sata prosenttia
 • Parantunut asiakastyytyväisyys - Vähentyneet reklamaatiot

Prosessien virtaviivaistuminen

 • Helppokäyttöinen päivittäisten operaatioiden hallinta
 • Reaaliaikainen näkyvyys kaikkiin toimintoihin
 • Ennakoiva reagointi odottamattomiin tilanteisiin
 • Automaattinen raportointityökalu
 • Helposti toteutettava integraatio olemassa oleviin järjestelmiin

Resurssien optimaalinen käyttö

 • Yrityksen vahvuuksien parempi hyödyntäminen
 • Uusien työntekijöiden kouluttaminen helppoa ja nopeaa
 • Tuottavuuden kasvu