Optiscan
 

PostNord Logistics - palveluvarasto

PostNord Logisticsin Norrköpingin varastossa on käytössä Optiscanin toimittama puheohjausjärjestelmä.

PostNord Logistics (ent. Green Cargo) on käyttänyt puheohjausta Norrköpingin varastossa jo vuodesta 2011 lähtien.

Tällä hetkellä puheohjausta käyttää noin 20 kerääjää, jotka ovat erittäin tyytyväisiä nykyiseen toimintatapaan. Puheohjauksen avulla keräys on nopeampaa ja ergonomisempaa kuin aiemmin, kun käytössä olivat käsipäätteet. Kerääjien mielestä parasta on, kun voi työskennellä kädet vapaana, eikä tarvitse kanniskella ylimääräisiä laitteita käsissään.

Myös työnjohto on tyytyväinen koko projektiin ja sen tuloksiin. Puheohjatun keräyksen avulla varaston tuottavuus on parantunut 15-20 prosenttia.

Tehokkuus ja virheettömyys ovat tärkeitä sisälogistiikassa

Turun sataman läheisyydessä Posten Logistik SCM Oy:n logistiikkakeskuksessa hoidetaan kymmenien asiakasyritysten ulkoistamia varastotoimintoja. Varastosta lähtee noin 12 000 tilausta kuukaudessa, mikä tarkoittaa noin 120 000 keräilyriviä tuotteita. Tilausten kerääminen on aikaa vievää ja vaatii kerääjältä tarkkuutta lukea koodeja, jotta tilaukseen tulee poimittua juuri oikeat tuotteet.

Kun asiakkaiden toiminta voi olla hyvinkin erilaista keskenään ja välillä ruuhkahuiput sattuvat päällekkäin, on tärkeää pystyä sopeuttamaan oma toimintansa niin, että henkilökuntaa voi siirtää tarvittaessa sujuvasti tehtävästä toiseen ja silti toiminnan laatu pysyy yhtä hyvänä. Yksi toiminnan uudistuksista on puheohjaus, joka keväällä 2012 on liitetty yrityksen toiminnanohjaus- ja varastointijärjestelmään.

Järjestelmä on käytössä yrityksen kaikissa kolmessa 3PL-logistiikkakeskuksessa eli niissä, joissa hoidetaan asiakkaiden ulkoistamaa varastointia Turun lisäksi Lahdessa ja Vantaalla. Abakus Warehouse -ohjelmiston on toimittanut Optiscan Group.

"Puheohjauksen avulla on mahdollista tehostaa toimituserien keräilyä ja päästä jopa kokonaan paperittomaan toimintaan ja sähköiseen tiedonsiirtoon. Muutos on iso ja vaatii totuttelua, joten olemme ottaneet puheohjauksen käyttöön vähitellen. Asiasta neuvotellaan asiakkaan kanssa", logistiikkapäällikkö Toni Mäkelä kertoo.

Hänen mukaansa asiakkaiden tuotteet ja toimituserät samoin kuin tuotteiden merkitsemiskäytännöt poikkeavat paljon toisistaan ja niiden mukaan arvioidaan, voidaanko puhetunnistus ottaa käyttöön. Järjestelmä kertoo keräilijälle ääneen keräiltävät tuotteet ja niiden sijainnin. Kerääjä puolestaan kuittaa kertomalla tarkistekoodin ja järjestelmä vähentää tuotteen välittömästi varastosaldosta. Koska ohjelma suunnittelee tuotteiden kerääjälle optimaalisen reitin kerätä tilaus ja kertoo hyllypaikan, oikean tuotteen löytäminen helpottuu.

"Tärkeimmät tavoitteet puhetunnistuksen käyttöönotolle ovat toimintojemme tehostaminen ja virheiden vähentäminen.Virheitä tulee erittäin vähän nykyisinkin, mutta tavoite on vielä vähentää niitä kymmenen prosenttia.

Siirtyminen puhetunnistukseen on Turun toimipisteessä sujunut hyvin ja noin 15 työntekijää on jo koulutettu puhetunnistukseen. "Suurta muutosvastarintaa ei ole ollut ja erityisenä etuna pidetään sitä että kädet jäävät vapaiksi. Puhetunnistus sujuu hyvin, kun siihen oppii luottamaan. Jokaiselle työntekijälle luodaan oma puheprofiili, jolla ohjelma pystyy tunnistamaan hänen puhetapansa. Puhua voi ihan normaalisti eikä esimerkiksi numeroissa tarvitse käyttää kirjakieltä, jos tuntuu luontevammalta käyttää vaikkapa "seiska-kasi-ysi" muotoja, ne vain sanellaan profiiliin. Pääasiassa käytetään numeroita, lisäksi opetellaan muutama yksinkertainen käsky, kuten "ohita", jos tuotteen hyllypaikka on tyhjä. Silloin tuote siirtyy tilauksen loppuun ja tilanteen voi tarkistaa uudestaan sinne päästyään", Mäkelä kertoo.

Kun profiili on luotu, tilauksen kerääjä voi aluksi kiertää opastajan kanssa yhdessä, mutta Mäkelän mukaan puhetunnistuksen oppiminen kestää vain muutaman tunnin. Työntekijällä on kuulokkeet ja mikrofoni päässään ja pieni laite vyötäröllään. Näin kädet jäävät vapaiksi ja hän voi kerätä tuotteet esimerkiksi kärryyn. Ohjelmiston avulla myös useamman tilauksen kerääminen samanaikaisesti onnistuu.

"Puhetunnistus on jo reilun puolen vuoden jälkeen vähentänyt huomattavasti virheitä. Lisäksi säästyy aikaa, eikä tarvitse kävellä edestakaisin hyllyjen välissä, kun ohjelma suunnittelee reitin sen mukaan, missä tilauksen tuotteet sijaitsevat. Puhenopeutta voi myös lisätä, kun tottuu käyttämään ohjelmaa, mikä myös tehostaa tilausten keräämistä", Toni Mäkelä kertoo.

Artikkeli on ilmestynyt Varsinais-Suomen yritys- & talouslehti Manian numerossa 1/2013. Artikkelin on kirjoittanut Anne Kortela. Koko julkaisun pääset lukemaan tästä.