Optiscan
 

Logistiikan muutosvoimat 4/5 - Globaalin kaupan rakennemuutokset

 

Jarmo ReunanenLogistiikkamarkkinoiden lähitulevaisuutta ohjaavat keskeiset muutosvoimat ovat digitalisaatio, globaalin kaupan voimakas kasvu, oppivien ohjelmistojen hyödyntäminen, markkinoiden sisäiset rakennemuutokset ja automaation lisääntyminen. Tämä blogi käsittelee näistä keskeisintä, markkinoiden rakennemuutosta ja sen vaikutusta alueellisen kaupan kilpailukykyyn.

 Globaali kauppa

Verkkokaupan voimakas kasvu ja paine nopeisiin ja kustannustehokkaisiin toimituksiin (teemoja käsitelty tarkemmin sarjan aikaisemmissa blogeissa) pakottavat logistiikkatoimijat strategisiin muutoksiin. 55% kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksistä (lähde: PwC 2018 CEO Survey) suunnittelee liiketoimintansa kehittämistä toimialan sisäisten liittoutumien avulla; 38% uskoo tämän toteuttamiseksi tekevänsä yritysostoja, 32% solmimalla alliansseja tehokkaiden niche-toimijoiden ja uusia konsepteja toteuttavien startuppien kanssa.

Näiden seurauksena globaali logistiikka alkaa yhä paremmin vastata paikallisten kuluttajien tarpeita. Maailmanlaajuisten brändien oma suora verkkokauppa tehostuu, mikä koventaa perinteisten jakelukanavien kokemaa kilpailua. Isot verkkokaupan toimijat investoivat myös omaan logistiikkaan saadakseen täyden hyödyn mittakaavaedusta. Esimerkiksi Amazon vahvistaa omaa ”Shipping with Amazon” -konseptiaan 1,5 miljardin dollarin investointiohjelmalla; Otto Group puolestaan investoi 580 miljoonaa dollaria korkean teknologian jakelukeskuksiin ja toimituspisteverkostoon.

Globaali kauppa Jarmo Reunanen

Kasvavassa markkinapaineessa on alueellisten kaupan toimijoiden vahvistettava sellaisia kilpailuetuja, joiden ulosmittaaminen on vaikeaa tai kallista globaaleille toimijoille. Yllä oleva kaavio esittää tärkeimmät kuluttajan verkkokauppapaikan valintaan liittyvät tekijät. Datan mukaan 59% päätöksenteosta perustuu edelleen ”perinteisiin” tekijöihin, kuten tuotevalikoimaan ja kaupan maineeseen. Vaikka logistiikan osuus (41%) on merkittävä, tulee logistiikkamarkkinoiden kehittyminen pienentämään toimituspalvelujen eroja kaupan toimijoiden kesken.

Alueellisen kaupan keskeisiä tulevaisuuden menestystekijöitä ovat täten

·   Laadukas ja kuluttajaa innostava verkkokauppa-alusta; monipuolinen tuoteominaisuuksien esittely, asiakkaiden oman sisällön (esimerkiksi asiakaspalautteiden) mahdollistaminen, personoitu käyttökokemus

·   Kaupan brändikuvan vahvistaminen; tinkimätön asiakaspalvelun laatu ja siitä tiedottaminen, jatkuva näkyvyys sosiaalisen median kanavissa ja verkkosisällössä

·   Myymäläverkoston hyödyntäminen toimituksissa; click-and-collect -tyyppiset asiakasnoudot myymälöistä, nopeat kotitoimitukset keräämällä tuotteet myymälöistä lähellä asiakasta, volyymituotteiden toimitusten ohjaaminen dark store -pisteisiin ja toimitusvarastoihin

·   Strateginen yhteistyö toiminnoissa, joilla voidaan parantaa verkkokaupan asiakaskokemusta; esimerkiksi palautusten käsittelyn ulkoistaminen, ketterät viimeisen mailin kuljetuspalvelut jne.

64% logistiikka-alan yrityksistä uskoo, että kuluttajien vaatimukset hyvälle verkkokaupalle tulevat merkittävästi vaikuttamaan niiden toimintaan lähitulevaisuudessa. Kilpailu globaalin tarjonnan kanssa edellyttää paikallisten kilpailuetujen tehokasta hyödyntämistä. Tässä liiketoiminnan kehitystyössä paikallisen myymäläverkoston ja toimitusvarastojen rooli korostuu.


Ääniblogiversioon pääset täältä.

Haluatko kehittää verkkokauppasi logistiikkaa vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia? Jätä yhteystietosi täällä, niin jutellaan lisää.


 

19.12.2019