Optiscan
 

Jarmo Reunanen: Logistiikan 5 muutosvoimaa 2/5 - Globaalin kaupan muutokset

Junakuljetusten määrä Kiinan ja Euroopan välillä (Lähde: Reuters)


Jarmo Reunanen

Logistiikkamarkkinoiden tulevaisuusanalyysit listaavat yleisesti 5 keskeistä muutosvoimaa, jotka tulevat muovaamaan tulevaisuuttamme. Näiden muutosvoimien tunnistaminen auttaa yrityksiä lyhyen ja pitkän tähtäyksen investointien kohdentamisessa ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisessä.

5 keskeistä muutosvoimaa ovat digitalisaatio, globaalin kaupan voimakas kasvu, oppivien ohjelmistojen hyödyntäminen, markkinoiden sisäiset rakennemuutokset ja automaation lisääntyminen. Tämä blogisarjani käsittelee näitä voimia tarkemmin. Ensimmäinen aiheeni oli digitalisaatio. Toinen aiheeni on globaalin kaupan muutokset ja niiden tuomat haasteet.

 

Kiinan vaikutusvallan kasvu

Havaitsemamme Kiinan dominanssi verkkokaupassa ei ole tapahtunut sattumalta. Kiina rakentaa määrätietoisesti erittäin kunnianhimoista 2000-luvun silkkitietä (Belt and Road Initiative - BRI), joka jo nyt saattaa olla ihmiskunnan historian laajin infrastruktuurihanke - se kattaa lähes 70 maata, 65% ihmiskunnasta ja 40% maailman bruttokansantuotteesta. Sen muutosvaikutus maailmantalouteen on valtava. Kaupankäynnin kustannukset pienenevät, investoinnit logistiikkaan ja yleiseen infrastruktuuriin (erityisesti BRI-reittien solmukohdissa) lisääntyvät. Välillisten kulujen pienentyminen avaa ovia uusille liiketoimintamalleille ja palvelukonsepteille, jotka aikaisemmin eivät ole olleet kannattavia. Maailma asettuu matalan kustannustason sekä globaalin kaupankäynnin uuteen normaaliin.

Kuluttajalle tämä avaa uusia mahdollisuuksia. Alentuneet logistiikkakustannukset mahdollistavat pääsyn ennennäkemättömän laajaan tuotetarjontaan kustannustehokkaasti ja kohtuullisilla toimitusajoilla. Suora yhteys kehittyvien talouksien tuotantovoimaan muovaa tarjontaa ja tuo uusia korvaavia tuotteita kaupankäynnin pariin. Kannattavuuspaineiden lisäksi paikallinen kauppa joutuu vastaamaan myös sellaisiin uhkiin, joista ei ole riittävää markkinakokemusta päätöksenteon pohjaksi.


Paikallisen kaupan kilpailutekijät

Globaalin logistiikan vetämä verkkokauppa ei kuitenkaan syö kannattavia toimintaedellytyksiä paikallisilta toimijoilta. Kuluttajan ostokokemukseen vaikuttaa voimakkaita tekijöitä, jotka voidaan parhaiten toteuttaa juuri paikallisen monikanavaisen kaupankäynnin keinoin. Poimin näistä kaksi, jotka ovat tuotteiden soveltuvuuden varmistaminen ja toimitusaikaan liittyvät mahdollisuudet.

Merkittävin osa Kiinasta Eurooppaan kohdistuvista kuljetuksista tehdään meriteitse - 2016 yhteensä 54 miljoonaa tonnia, kun ilmakuljetusten ja rautateiden yhteenlaskettu osuus oli 1,8 miljoonaa tonnia. Tälle suhteelle ei BRI-kehityksestä huolimatta ole odotettavissa muutosta. Kehittyvistä logistiikkareiteistä huolimatta merikuljetukset merkitsevät suhteellisen pitkää toimitusaikaa tuotteille, joiden soveltuvuudesta kuluttaja ei ole voinut varmistua ennakolta.

Paikallinen kauppa voi parantaa ostokokemusta tuomalla tuotteet lähelle kuluttajaa, kauppoihin ja (suurivolyymisten tuotteiden osalta) paikallisiin keskusvarastoihin. Myymälöissä olevien tuotteiden julkaiseminen verkkomyyntiin lisää tuotevalikoimaa ilman, että varastoarvoja täytyy kasvattaa kannattamattomiksi. Verkossa tilattujen tuotteiden kerääminen myymälöissä nopeuttaa toimitusta ja on kustannustehokas. Se myös mahdollistaa samoihin tuotteisiin tutustumisen myymäläympäristössä soveltuvuuden varmistamiseksi.

Paikallisen kaupan on kehitettävä käytäntöjään kuluttajan ostokokemuksen ehdoilla. Kustannustehokkuus on reunaehto, joka edellyttää monikanavaisen kaupankäynnin vahvistamista. Kuluttajien jatkuvasti tärkeämmäksi kokema ympäristön kuormituksen hallinta tukee paikallisia toimijoita globaaleiden sijaan.


Ääniblogiversioon pääset täältä.7.10.2019