Optiscan
 

Lumon-Yhtiöt

Optiscanin Abakus FieldWork - ajantasaisuutta ja läpinäkyvyyttä asennusliiketoimintaan

Parvekelaseihin ja lasiterasseihin erikoistuneen Lumonin asentajien ja työnjohtajien yhteinen työkalu, Abakus FieldWork, on mobiili työnohjauksen järjestelmä, joka tekee työstä sujuvaa ja ajantasaisesti hallittavaa. Abakuksen myötä rutiinit on automatisoitu ja toiminta on entistäkin suunnitelmallisempaa.

Toimintaprosessien parantaminen oli tavoitteena, kun Lumon alkoi suunnitella uutta asennus- ja huoltohenkilöstön työnohjausjärjestelmää. Tärkeäksi tekijäksi nousi toimintojen läpinäkyvyyden parantaminen ylläpitämällä ajantasaista tietoa siitä, missä kenttähenkilöstö on ja mitä he tekevät. Järjestelmähankinnan avulla haluttiin myös helpottaa ja parantaa työajanseurantaa.

Lumon FieldWork

Sopivaa järjestelmätoimittajaa etsittiin huolellisesti, ja lopulta Lumon päätyi Optiscaniin. Oleellisena kriteerinä järjestelmätoimittajan valinnassa olivat Lumonin yksilöllisten tarpeiden ymmärtäminen sekä järjestelmän käytön helppous. Ratkaisevaa oli, että päätelaitteena on kaikille tuttu älypuhelin, jonka Android-pohjaista käyttöliittymää osataan intuitiivisesti käyttää ilman suurempaa perehdytystä. Osaltaan toimittajavalintaan vaikuttivat hyvät kokemukset Optiscanista, sillä Lumonin Kouvolan keskusvarastolla on käytetty Optiscanin toimittamaa Abakus Warehouse -järjestelmää varaston toimintojen ohjaukseen.

Ajantasainen tieto kätevästi kännykässä

Lumonin Abakus FieldWork -sovelluksen edut ovat ilmeiset: kaikki tieto kulkee mukana kännykässä ja on reaaliaikaisena niin työnjohdon kuin asentajienkin saatavilla. Asentaja voi aloittaa työpäivänsä kohteella ja päivittää tietoja päivän mittaan. Asentajien työaikatiedot ja muut palkanmaksuun vaikuttavat tiedot - esimerkiksi eri asennuskohteisiin liittyvät ajokilometrit - koostetaan Abakus-järjestelmässä ja siirretään taustajärjestelmiin automaattisesti. Asentaja vain tarkastaa ohjelman tekemät työaikakirjaukset ja työnjohtaja hyväksyy ne. Integraatiot on tehty Lumonin toiminnanohjaus- ja palkanlaskentajärjestelmiin Abakus-järjestelmään kuuluvan ESB- integrointipalvelun avulla.

Abakus FieldWorkin avulla kenttähenkilöstö voi myös sähköisesti antaa laatupalautetta, raportoida turvallisuuspoikkeamista sekä tehdä aloitteita. Palautejärjestelmän avulla viestitään henkilöstölle, että työturvallisuus ja jatkuva kehittäminen ovat Lumonin toiminnan kulmakiviä.

Myyntitilaus kirjataan myyntijärjestelmään, josta se on heti työnjohtajalla käytössä Abakus-järjestelmässä, ja asennukset voidaan suunnitella hyvissä ajoin. Työn hienokuormittaminen helpottuu ja toimintojen automatisointi eliminoi virheet.

Visuaalinen projektikalenteri tietää kaiken. Aina.

Asentaja näkee hänelle merkityn työmäärän helposti Abakus-järjestelmästä ja hän pystyy suunnittelemaan päivänsä tehokkaammin. Kaikki toimintaan liittyvä tieto päivittyy sähköisesti työnjohtajan visuaaliseen projektikalenteriin. Hän näkee kokonaiskuvan yhdellä vilkaisulla. Jos työtilanne muuttuu, kirjautuu muutos ajantasaisesti tietojärjestelmän kalenteriin. Rutiinit automatisoituvat, toimitusvarmuus lisääntyy ja asentajat voivat keskittyä paremmin asennustyöhön. Työ tehostuu, mutta muuttuu myös mukavammaksi.

Tärkein hyöty Abakus-järjestelmästä on aina ajan tasalla oleva tieto toimitusprosessista. Asentajista työnjohtoon tiedetään mitä töitä tehdään, mikä on kesken ja mikä asennuskohde on valmis.

Maailmanlaajuiseen käyttöön

Ensimmäisenä Abakus-järjestelmä otettiin käyttöön Suomen asennusorganisaatiossa. Nopeasti käyttö laajentui myös Ruotsiin ja Norjaan. Uusimmat Abakus-käyttäjämaat ovat Espanja ja Kanada, joissa käyttöönotto sujui joustavasti. Teknisesti uuden käyttäjämaan lisääminen on yksinkertaista, ja panoksia tarvitaan lähinnä käännöksiin ja käyttäjien perehdyttämiseen. Tuttu älypuhelin, paikallinen kieliversio ja intuitiivinen käyttöliittymä helpottavat käyttöönottoa. Lumon Group toimii 20 maassa, joten järjestelmän laajentaminen edelleen muihin vientimaihin tulevaisuudessa on mahdollista.