Optiscan
 

Kohti älykkäämpää varastoa: logistiikan tulevaisuuskuvia vuonna 2020

Zebra Technologies on tehnyt tutkimuksen logistiikan tulevaisuudesta (Building the Smarter Warehouse: Warehousing 2020 – Redefining supply chain automation in the age of digital technology: North America report).

Omnichannel-kaupan voimakas kasvu ja nopeampien toimitusten tarve ovat muovanneet kuluttajatuotteiden toimitusketjua. Ostokäyttäytymisen muutos on luonut paineita ”älykkäämpään” varastoon, joka palvelee entistä paremmin eri kanavia hyödyntävää asiakasta. Kustannusten alentamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi vähittäiskauppiaat pyrkivät yhdistämään kivijalkamyymälöiden ja verkkokaupan toimintoja, ja varaston järjestelmien tulee seurata tätä kehitystä. Vähittäiskaupan ohella myös tukkukaupan, kuljetuksen ja logistiikan toimijat ovat siirtymässä kehittyneempiin varastonhallintajärjestelmiin, jotka vievät automatisoinnin uudelle tasolle.

Muutostilanteessa suurimpina onnistumisen edellytyksinä pidetään toimitusaikojen lyhentämistä, kuljetuskustannusten alentamista sekä tuottavuuden lisäämistä. Ne myös nähdään tärkeimpinä syinä pyrkimiselle kohti älykkäämpiä varastoja.

Tutkimuksen mukaan it- ja logistiikkajohtajat nojautuvat teknologiaan pyrkiessään vastaamaan alalla tapahtuviin muutoksiin. Tulevaisuuden teknologiainvestoinneissa listan kärkeen kiilaavat kyselyssä viivakoodiskannaus, tablettitietokoneet ja big data, joista haetaan tukea toimitusmäärien kasvuun. Myös teollinen internet (IoT) nähdään
kiinnostavana toimitusketjun tehostajana, joka tuo reaaliaikaisuutta tiedonhallintaan ja läpinäkyvyyttä prosesseihin.

Voit lukea koko tutkimuksen ja sen tulokset englanniksi täältä.

 

17.4.2017

 

Kuinka voimme auttaa?
 

 

 
../modulo1901/