Optiscan
 
 

Jäsenyydet ja sertifioinnit

Optiscan yrityksenä toimii vastuullisesti osana yhteiskuntaa ja haluaa osallistua sekä taloudelliseen, sosiaaliseen että ympäristöstä kannettavaan vastuuseen (Corporate Social Responsibility, CSR).

Luotettava kumppani -ohjelma on palvelu, josta asiakas voi saada toimittajan tilaajavastuutiedot itsenäisesti, nopeasti ja maksutta. Tilaajavastuuseen kuuluvia tietoja ovat mm. kaupparekisteriote, todistus maksetuista veroista, tiedot yrityksen käytössä olevasta työehtosopimuksesta sekä tiedot yrityksen maksamista vakuutuksista.

Tuottajayhteisön jäsen. Tuottajayhteisön jäsenen tulee hoitaa tuottajavastuuvelvoitteensa asianmukaisesti. Euroopan Unionin WEEE-direktiiviin perustuva Suomen jätelainsäädäntö edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottaja järjestää markkinoille luovuttamistaan tuotteista syntyvän jätteen uudelleenkäytön ja jätehuollon sekä vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. Optiscan kuuluu ICT-tuottajaosuuskuntaan.

Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy. Suomalainen PYR-merkki kertoo, että yritys kantaa ympäristövastuunsa myös pakkaustensa hyötykäytön osalta. Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy myöntää merkin käyttöoikeuden yrityksille, jotka PYRiin rekisteröityneinä tekevät osansa pakkausten hyötykäytössä.

Suomen Vahvimmat Platina -erikoissertifikaatti. Suomen Vahvimmat Platina -erikoissertifikaatti on todiste yrityksen erinomaisista taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy.