Optiscan
 
Abakus - Laatu tuottaa tuloksia
 

Abakus - Tekninen yleiskuvaus

AbakusWMS on varastohallintajärjestelmä, joka on erityisesti optimoitu tehostamaan manuaalivarastojen toimintaa.

  • Henkilökustannusten osuus varastoinnin kokonaiskustannuksista on yleisesti
    > 50%
  • Pääosa henkilökustannuksista muodostuu varastotehtävien suorittamisesta (keräys, täydennys, vastaanotto)
  • Varastotehtävien suorittamisen optimointi on usein puutteellista tai puuttuu kokonaan ERP-järjestelmistä

Abakus on suunniteltu käytännön työtapojen mukaiseksi. Se on helppokäyttöinen, sopii kaikenkokoisille organisaatioille ja tarjoaa kaikille käyttäjätasoille läpinäkyvät ja reaaliaikaiset palvelut koko tilaus-toimitusketjun hallintaan. Abakus parantaa yrityksen palvelutasoa liittämällä asiakkaat, työntekijät ja toimittajat saman ratkaisun palvelujen pariin.

AbakusWMS sisältää palvelut varastotoimintojen ohjaukseen. Järjestelmän avulla voidaan täydentää yrityksen käytössä olevan varastonhallintajärjestelmän toiminnallisuuksia.

Abakus Management Tools on tarkoitettu kenttähenkilöstön päivittäisten tehtävien suunnitteluun ja seurantaan. Sovelluksen avulla saadaan reaaliaikainen näkymä yksittäisiin kentällä tapahtuviin työtehtäviin sekä mahdollisuus vuorovaikutukseen henkilöstön kanssa. Järjestelmä soveltuu myös pitkän aikavälin raportointiin.

Kaikkiin Abakus-perheen sovelluksiin kuuluvat esimerkiksi automaattinen työaikaraportointi, pääsy työohjeisiin ja materiaalitilauksiin matkapuhelimen tai mobiilipäätteen avulla sekä sidosryhmäverkoston - kuten asiakkaiden ja toimittajien - tietoturvattu pääsy valittuihin tietoihin asiakasportaalin kautta.