Optiscan
 

Postin lajittelu

Nykyään yli 90% kirjepostista lajitellaan koneiden avulla. Kuitenkin 5-7% määrästä on vielä lajiteltava manuaalisesti joko siksi, että osoitetta on vaikea lukea tai koska kirjeen fyysinen muoto ei sovi lajittelukoneisiin. Puhetekniikkaan perustuva Abakus Voice Sorting -ratkaisu on suunniteltu lajitteluasemien hylkäämien kirjeiden selvittämiseen. Tämän ratkaisun avulla saavutetaan parempi tuottavuus ja korkea postin lajittelun laatu.


Today over 90% of letter mail is sorted by machines. However, 5-7% ofthe volume still has to be sorted manually, either because the address isdifficult to read or because the physical format of the mail does not fit thesorting machines. Abakus Voice Sorting Solution based on voice technology isdesigned to sort out letters rejected by sorting stations with enhancedproductivity and high sorting quality.

 

Nopea lajittelunopeus

Onnistuneen postin lajittelun laadun ja nopeuden
parantaminen verrattuna OCR-lajitteluun.


Lean-yksikkö

Ei vaadi erityisiä lajitteluasemia: Vain olemassa olevia
tai mukautettuja runkorakenteita.
 

Helppokäyttöisyys

Ei vaadi erityiskoulutusta eikä aikaisempaa lajittelukokemusta.
Tarvitaan vain teollinen tietokone, jossa on verkkoyhteys ja kuulokkeet.
 

Älykäs ja tehokas

Voi käsitellä reititys- ja sekvensointitarpeita sekä verkossa että offline-tilassa.

Manuaalinen lajittelun vertailu

Voice sorting -ratkaisu mahdollistaa postin työntekijöiden tekemän tehokkaan ja täsmällisen lajittelun. Ratkaisu on helppokäyttöinen ja käyttää samaa osoitetta ja reittitietokantaa kuin suuret lajittelukoneet. äänentunnistukseen perustuva lajittelu on nopeaa ja virheetöntä.


Ominaisuus
Voice sorting
OCR-lajittelu
Kommentti

Sopii täydentämään OCR-lajitteluautomaatiota

Kyllä
Ei 
5-7% kirjeistä hylätäänlajittelun
automatisoinnilla, vaatii
manuaalista lajittelua.


OCR-pohjaiset
lajitteluasemat eivät voi
lajitella kirjettä, jonka
toinen OCR-järjestelmä
on hylännyt.


Käsinkirjoitetun osoitteen resoluutio
Lähes 100%<80%OCR-lajitteluarvo, joka perustuu
maksimaaliseen tunnis-
tukseen käyttäen apuna
OCR-aseman
toimittajan tietoja.


Lajittelunopeus (Kirjeitä / tekijä / tunnissa)500-700300-400• OCR-lajittelussa kukin kohteen käsittely
alkaa kiinteästä OCR-asemasta.

• Voice sorting
mahdollistaa
lajittelun työvaiheiden poistamisen
toistuvista prosesseista
käsien vapautumisen
ansiosta.

Lajitteluastia
Vapaasti valittavissa paikallisten tarpeiden mukaan.
Kiinteä
• Luotettava OCR-
resoluutio vaatii korkealaatuisen
kameran ja vakaat
salamat.
Tämä saavutetaan
tavallisesti sulautetun
OCR-aseman ja kiinteän salaman avulla. Koska
jokainen kirjain
siirtyy OCR-lukijasta
suoraan astiaan, astia on integroitava OCR-
asemaan.
Tämä ei yleensä tue hyvin
paikallisia olosuhteita,
kutenreitti- ja
sekvenssieroja.

• Voice sorting ei vaadi erityisiä lajitteluasemia.
Se voi hyödyttää
olemassa olevia tai mukautettuja
asiarakenteita.

Lajitteluaseman tarvitsema laitteisto
• Teollinen PC
• Viivakoodilukija (valinnainen)
• Kuulokkeet
• OCR-lukija sisältäen teollisen PC ja viivakoodilukijan
• Kiinteä runkorakenne
• OCR-asemassa on
raskaita
kiinteitä yksiköitä, joilla on
rajoitetut konfigurointi-
mahdollisuudet.

• Voice sorting -asemassa
on lean-yksikkö. Tarvitaan
vain teollinen
PC, jossa on
internetyhteys ja
kuulokkeet mukana.
Paikalliset olosuhteet
voidaan helposti ottaa huomioon.


 

Kuinka voimme auttaa?
 

 

 
../modulo1901/