Optiscan
 
Postin lajittelu


 

Postin lajittelu

Abakus -postinlajitteluratkaisun avulla postin työntekijät voivat suoriutua tehokkaasti ja tarkasti lajittelutehtävistään.

Ratkaisu mahdollistaa vaivattoman laadunvalvonnan ja lajittelutietojen jäljitettävyyden sekä parannetun työvoiman hallittavuuden. Kirjeiden ja pakettien lajittelu sekä yrityksen omissa toimitiloissa tapahtuva postipalvelu hoituvat niihin parhaiten sopivan teknologian avulla, kuten Vocollect Voicella tai OCR:lla.  Molempien etuina on tehokas manuaalinen lajittelu ja työntekijöiden nopea perehdytys.

Abakus-ratkaisut vapauttavat työntekijöiden kädet lajitteluun. Muita järjestelmän etuja ovat reaaliaikainen työntekijöiden hallinta ja toimintojen jäljitettävyys, mikä minimoi virheet ja parantaa tuottavuutta. 

RAtkaisut kirjeiden lajitteluun

Abakus-järjestelmän ansiosta uudet työntekijät oppivat tehokkaasti lajittelemaan postilähetykset postinumeroittain, reiteittäin tai jaksoittain alle tunnin perehdytyksellä.  Käytössä olevan puheohjaus- tai OCR-teknologian ansiosta manuaalisen lajittelun sijaan työntekijää ohjaa avustettu prosessi, joka ei edellytä työntekijältä tietoa paikallisista jakelureiteistä. Silti lajittelutarkkuus on lähes 100 %.

Optiscan tarjoaa kaksi eri ratkaisua kirjelajitteluun

Työntekijöiden siirto reitiltä toiselle ei edellytä ylimääräistä koulutusta, mikä tuo joustoa työntekijöiden liikkuvuuteen. Koska prosessi on elektroninen, järjestelmään on vaivatonta lisätä yksittäisten työntekijöiden seuranta esimerkiksi tulospalkkioita varten. Muita helposti käyttöön otettavia, toimintaa tehostavia lisätoimintoja ovat keräyslokeroiden tai –hyllyköiden sulku, kun lokero tai hyllykkö on täynnä tai keräystehtävä on valmis.

Huolimatta siitä, että posti lajitellaan etupäässä automaattisesti, osa posteista edellyttää lajittelua käsin. Näin tapahtuu tyypillisesti silloin, kun osoite ei ole luettavissa tai lähetyksen fyysinen koko on poikkeava.  Joskus myös matalien keräysvolyymien vuoksi automatisoituihin toimintoihin investointi voi olla hankalaa. Tehokas manuaalikeräys edellyttää työntekijöiltä kuitenkin vankkaa tietoa paikallisolosuhteista ja jakelureiteistä, ja näiden taitojen karttuminen saavutetaan vain pitkällä työkokemuksella.

Pakettien lajittelu puheella

Haaste

Tyypillisen automatisoidun pakettilajitteluprosessin etuina ovat lähetysten tarkka lajittelu ja jäljittäminen lajittelutasolle asti. Sen jälkeen lajittelijan vastuulla on sijoittaa paketit oikeaan konttiin haluttua reittiä varten.  Mikäli paketin ja kontin todentaminen tapahtuu manuaalisesti, kaikki paikantamistieto menetetään eikä kerääjää koskeva tieto jää talteen. Samaan aikaan myös tuottavuus laskee huomattavasti ja lajitteluvirheiden mahdollisuus kasvaa, jos käytössä on viivakoodinlukija tai käsipääte.  

Puheohjattu pakettien lajittelu

Abakus-pakettilajittelu ohjaa työntekijöitä lajittelutehtävissä ja helpottaa rutiineja. Työntekijä tunnistaa paketin tunnisteen avulla ja saa kuulokkeihinsa ohjeet, jonka mukaisesti lähetys viedään oikeaan konttiin.  Työntekijä todentaa kontin ja paketti on täysin jäljitettävissä.  Kädet vapauttava puheohjaus takaa paremman tuottavuuden ja 100 % prosessin tarkkuuden.  Järjestelmä tallentaa työntekijän suoristuskykyyn liittyvät tiedot automaattisesti, ja tietoja on mahdollistaa hyödyntää esimerkiksi tulospalkkauksessa.

Järjestelmä antaa myös vuoropäälliköille reaaliaikaisen näkyvyyden keräysprosessiin, keräyspaikkaan tai keräystasolle sekä tietoa työntekijän tilasta ja tilastoista. Reaaliaikainen tieto mahdollistaa monipuolisen prosessinhallinnan ja työntekijöiden hyödyntämisen.

Yrityksen toimitiloissa tapahtuva postipalvelu

Haaste

Isot yritykset, julkiset organisaatiot sekä sairaalat, yliopistot ja tutkimuslaitokset ulkoistavat sisäisen postin palveluitaan. Usein lajittelusta vastaa ulkoistetun yrityksen työntekijä, jolta edellytetään hyvää ymmärrystä organisaatiosta hyvän tuottavuuden saavuttamiseksi. Osoitteiden ylläpitoon tai henkilöiden siirtoihin ei välttämättä ole yhtenäistä tapaa. Sen seurauksena sisäinen postipalvelu on hidasta, altis virheille ja riippuvainen palvelusta vastaavista henkilöstöresursseista.

Puheohjattu lajittelu

Asiakkaan tiloissa tapahtuvaan postin lajitteluun on tarjolla erillinen Abakus-lajitteluratkaisu.  Ratkaisu voi olla pysyvästi asennettu tiloihin tai lajittelija voi tuoda järjestelmän mukaansa pienempiin käyttökohteisiin. Asiakkaan olemassaolevaa lajitteluhyllykköä ja toimitilan osoitetietokantaa hyödyntäen posti lajitellaan oikeille toimitusreiteille.

Tietoa lajittelijan suoriutumisesta toimipaikassa kerätään automaattisesti, ja tieto on hyödynnettävissä esimerkiksi tulospalkkausta tai laskutusta varten.

Katso postinlajittelua käsitteleviä videoita:

Optiscan Abakus -pakettien lajittelu

Puhujasta riippumaton lajitteluratkaisu