Optiscan
 
 
 

Varastojärjestelmät

AbakusWMS tarjoaa kattavan ratkaisun kaikille varaston toiminnoille. Ratkaisun avulla työntekijät hoitavat päivittäiset tehtävänsä asiakkaiden erityis­vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti. AbakusWMS sisältää valmiit liitännät puheohjauksen viivakoodi- ja RFID-teknologioiden hyödyntämiseksi. AbakusWMS-ratkaisuun voidaan helposti integroida myös varastokaruselli tai muita automatisoituja varastojärjestelmiä.

Optiscanin AbakusWMS-ratkaisu tarjoaa WMS-ominaisuuksia ja
-toiminnallisuuksia. AbakusWMS auttaa varaston toimintojen ohjauksessa siten, että tilaukset ja toimitukset ohjautuvat tehokkaasti ja virheettömästi varaston läpi oikeille vastaanottajille. AbakusWMS-järjestelmän avulla ohjataan resursseja oikeaan paikkaan silloin kun niitä tarvitaan. Kattavat raportointitoiminnallisuudet helpottavat toiminnan kehittämisessä.

AbakusWMS-järjestelmän avulla voidaan varastossa hyödyntää monipuolisesti erilaisia tekniikoita, kuten puheohjausta, käsipäätteitä sekä viivakoodeja ja RFID:tä. Eri tekniikat soveltuvat varaston eri prosesseihin, kuten vastaanotoon, hyllytykseen, varastosiirroihin, inventointiin, keräykseen sekä lastaukseen. AbakusWMS antaa mahdollisuuden hyödyntää soveltuvimpia päätelaitteita ja käyttöjärjestelmiä.

Abakus-ratkaisun avulla voidaan ohjata myös varastoautomaatteja sekä muuta automaatiota. AbakusWMS mahdollistaa yli 15 prosentin tuottavuuden kasvun ja samanaikaisesti jopa 100 prosentin toimitustarkkuuden.

AbakusWMS tarjoaa sopivimmat teknologiat kaikkiin varaston prosesseihin kuten tavaran vastaanottoon, varastosiirtoihin, keräykseen, inventointiin ja lastaukseen. Näin päästään vähintään 15 prosenttia parempaan tuottavuuteen ja saavutetaan jopa sadan prosentin toimitustarkkuus.

Vastaanotto

Ihanteellinen vastaanottoprosessi varastossa perustuu sekä sähköiseen lähetteeseen (Advanced Shipping Notice) että SSCC-lavatunnisteiden (Serial Shipping Cointainer Code) käyttöön (GS1-128 viivakoodi tai EPC RFID kollin tunnistus), jolloin täydet lähetykset voidaan vastaanottaa yhdellä skannauksella. Tosielämässä nämä elementit eivät aina ole saatavilla, minkä vuoksi vastaanottojärjestelmän tulee tarjota mukautumiskykyinen ja helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla pystytään yhdistämään saapuva lähetys avoimeen ostotilaukseen

AbakusWMS lyhentää yli 50 prosenttia vastaanoton läpimenoaikaa, vähentäen ylimääräisten inventointien määrää. Näin tuotteet saadaan nopeammin myyntiin ja henkilöstökulut pienenevät. Ratkaisun vastaanottotoiminnot tarjoavat monipuoliset prosessinhallintatyökalut kaikkein monimutkaisimpiinkin toimintoihin. Laaduntarkkailu, takuutoiminnot, reklamaatioraportit, sarjanumeroiden ja parasta ennen -päiväysten seuranta sekä optiona mahdollisuus vastaanottaa yhtäaikaisesti useille eri operaattoreille tarkoitettuja tilauksia ovat kaikki AbakusWMS-järjestelmän ominaisuuksia.

Keräys

Käyttämällä puheohjattua keräystä saavutetaan ainutlaatuinen tilanne, jolloin sekä tuottavuus että tarkkuus parantuvat yhtäaikaisesti ja päästään käytännössä virheettömään keräysprosessiin. Samalla operatiiviset kustannukset laskevat merkittävästi. Parantunut työergonomia ja turvallisemmat työolosuhteet ovat myös tärkeä osa järjestelmää. Puheohjattu keräys onkin kaikkein joustavin ja toimivin järjestelmä niin lava- kuin kappaletavarakeräykseenkin. Järjestelmän toiminnallisuudet kuten puhekomennoilla muunneltavissa oleva tuotteen paino, sarja- ja eränumeroiden seuranta, täydennyspyynnöt ja reaaliaikainen edistymisen seuranta automatisoivat keräysprosessin hallinnan ja takaavat että tehtäviä hoidetaan parhaiden toimintatapojen mukaan.

Käsipäätekeräystä käytettäessä saavutetaan puheohjatun keräyksen kaltainen prosessien hallinta, mutta hieman alemmilla tuottavuusvaatimuksilla. Virheettömyys perustuu viivakoodien tai RFID:n käyttöön tarjoten mahdollisuuden myös reaaliaikaiseen edistymisen seurantaan. Käsipäätteet ovat hyvä vaihtoehto tilanteissa, joissa käyttäjä joutuu siirtymään tehtävästä toiseen useita kertoja päivässä.

Inventointi

Inventointi tai kiertävä inventointi on perinteisesti pysäyttänyt koko varaston - joskus jopa useiden päivien ajaksi. AbakusWMS tarjoaa reaaliaikaisen näkyvyyden, jolloin inventoimisen tarve vähenee huomattavasti. Inventointi voidaan määrittää tehtäväksi osana keräysprosessia, tällöin kerääjä laskee varastopaikan oikean saldon keräystapahtuman jälkeen. Myös perinteinen inventointi on mahdollista, jolloin lasketaan saldot esimerkiksi tuoteryhmittäin tai jokainen varaston osa kerrallaan. Järjestelmä voidaan määritellä vaatimaan varastopaikan varmistuslaskennan tai lisätiedon kuten sarja- tai eränumeron syöttämistä, mikäli jotakin tuotetta halutaan seurata erityisen tarkasti.

Varastosiirrot

Lavatunnisteiden avulla saadaan oikea tavara oikeaan paikkaan - vaivattomasti. Varastosiirtoja voidaan hallinnoida sekä järjestelmätasolla että käyttäjätasolla. Jokaisen organisaation tarpeisiin löydetään oikea ratkaisu ja varmistetaan toiminnan tehokkuus sekä joustavuus.

AbakusWMS:ään sisäänrakennetun kontrollointijärjestelmän mukaisesti tuotteet voidaan laittaa oikeaan varastopaikkaan joko täysinä lavoina tai jakamalla useammille varastopaikoille esimerkiksi koon tai määrän mukaan. AbakusWMS:n avulla päästään kaikkien varastotapahtumien osalta sadan prosentin reaaliaikaiseen läpinäkyvyyteen ja voidaan taata, että jokaisen tuotteen jokainen varastopaikka on aina varmasti tunnettu.