Optiscan
 
 

Puheohjauksen mahdollisuudet ovat rajattomat

Puheohjausta on käytetty menestyksellisesti kappaletavaran keräykseen jo parikymmentä vuotta. Vuosien saatossa keräyksen rinnalle on kehitetty uusia toiminnallisuuksia, joilla varaston toimintoja voidaan tehostaa. Puheohjaus vähentää virheitä, parantaa asiakastyytyväisyyttä, kehittää ergonomiaa ja pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Tässä tekstissä kuvataan muutamia erilaisia puheohjauksen käyttömahdollisuuksia.

Cross-docking - hektistä tavaroiden uudelleenohjausta
Puheohjausta käytetään esimerkiksi terminaalilajittelussa eli cross-dockingissa. Tavarantoimittaja toimittaa terminaaliin lavallisen esimerkiksi keittiökaappien vetimiä. Lavalla olevat vetimet lajitellaan puheohjauksen avulla jo vastaanottoalueella, josta ne siirretään suoraan lähetysalueelle.

Cross-docking Käytännössä jokainen lavalla oleva yksittäinen vedinlähetys ohjataan edelleen vastaanottajana olevaan rautakauppaan. Tuotteet eivät käy varaston hyllyissä ollenkaan. Terminaalilajittelu on hektistä työtä, koska erät ovat suuria, toimittajakohtaisia lavoja voi olla kymmeniä ja lähetyksiä puolestaan tuhansia. Kaikki lähetykset pitää käsitellä nopeasti ja oikein. Puheohjaus antaa tähän sopivat työkalut.

Moniasiakaskeräys tehostaa toimintoja
Perinteisen kappaletavarakeräyksen lisäksi puheohjausta voidaan käyttää muun muassa moniasiakaskeräykseen. Hyvä esimerkki tästä on kosmetiikkakeräys, samanaikaisesti voidaan kerätä tilauksia jopa yli viidellekymmenelle eri asiakkaalle. Kun kerätään monelle asiakkaalle yhtä aikaa, voi tuote helposti lipsahtaa väärälle keräysalustalle ja päätyä väärälle asiakkaalle. Tämä eliminoidaan puheohjauksen keskusteludialogiin kuuluvalla keräysalustan varmistuksella.

Monitilauskeräys poikkeaa moniasiakaskeräyksestä siinä, että silloin yhdistetään yhden asiakkaan useat tilaukset yhdeksi keräykseksi. Puheohjauksella tehdyt koontikeräykset vähentävät virheitä ja nostavat toiminnan tehokkuutta huomattavasti.

Keräyslistanäytön avulla optimaalinen keräysjärjestys
Erityisesti palveluvarastoissa (3PL) kerätään tuotteita laidasta laitaan, esimerkiksi betonisäkkejä, rautakankia, loisteputkia ja huonekaluja. Kerättävien nimikkeiden laaja skaala on inspiroinut kehittämään puhekeräysratkaisun tueksi keräyslistanäytön.
Näytön avulla tilauksen tuotteet voidaan kerätä optimaalisessa järjestyksessä, eli suuret nimikkeet alimmaisiksi ja pienet ja helposti särkyvät tuotteet viimeisiksi lavan päälle. Kosketusnäytöllä toimiva keräyslistanäyttö on kiinnitetty trukkiin tai keräysvaunuun. Kerääjä näkee näytöltä tilaukseen sisältyvät keräysrivit ja valitsee painavat tai tilaa vievät tuotteet, esimerkiksi betonisäkit ja huonekalut, lavan pohjalle.

Järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus jakaa suuret erät useammalle lavalle. Kerääjä voi valita kosketusnäytöltä jaettavan rivin, kerätä sen osittain ja palata takaisin osittain kerättyihin riveihin keräystehtävän edetessä. Näin suuret erät saadaan tasapainotettua useammalle lavalle. Keräyslistanäytön ja puheohjauksen yhdistämisessä saadaan parhaat puolet esille molemmista.

Puheohjaus jättää kädet ja silmät vapaaksi tilausten käsittelyyn, kun taas keräyslistanäytön avulla voidaan hyödyntää kerääjän vankkaan ammattitaitoon perustuvaa optimaalista keräysjärjestystä.Kerääjien tavoite on hyvin pakatut, kuljetusta kestävät lavat.

Keräysnäyttö puheohjausta tukemaan
Keräyslistanäytön keräysrivien värit kertovat keräysprosessin vaiheen. Harmaa teksti (rivit 1 & 2): kerätty.
Keltainen tausta (rivi 7): keräys käynnissä. Taulukon indikoimat keräysrivin volyymit ja painot auttavat kerääjää optimoimaan keräysjärjestyksen.