Optiscan
 
 

Affärsidé

Optiscan Group är den ledande leverantören av system för effektivisering av logistikprocesser. Vi hjälper organisationer att samtidigt förbättra processutförande, kundservice och lönsamhet.

Vår Abakus-lösning guidar arbetskraft inom logistik vilket garanterar operativ kvalitet. Inbyggd automation tilldelar resurser och schemalägger aktiviteter, vilket gör det möjligt för chefer att fokusera på personalvägledning eller hantera undantag.

Kärnan i våra lösningar är vår branschspecifika processkompetens bakom vår långa historia inom automatisk identifiering. Lösningar baserade på streckkoder och röststyrt arbete ger dina medarbetare effektiva och ergonomiska verktyg för felfri drift.

Optiscan ger en konkurrensfördel som förbättrar våra kunders konkurrenskraft. Resultaten är konkreta och lätta att mäta. 96% av våra kunder säger att "Optiscan har förbättrat vår verksamhet" (Optiscans årliga kundundersökning).

 
 

Hur kan vi hjälpa dig?