Optiscan
 
 

OptiCare-tjänsterna säkerställer driften

OptiCare™ är Optiscans tjänster för kostnadseffektiva lösningar för design, implementering och support av våra kunders system.

OptiCare™ Expert

OptiCare™ Expert erbjuder ett komplett utbud av tjänster, från systemdesign och projektledning till implementering och driftstart. Tjänsterna ger kontroll över hela projektet.

OptiCare™ Expert hjälper dig under hela projektet.Alla framgångsrika projekt startar med en förstudie och en noggrann planering av genomförandet.

Expert-tjänsterna garanterar en flexibel implementering enligt projektplan och budget. Programmering och installation utförs enligt planen utformad av projektteamet. Utbildning för användarna gör att ert team snabbt anpassar sig till det nya systemet, vilket ger en problemfri uppstart och kort återbetalningstid.

OptiCare™ Contract

OptiCare™ Contract omfattar service av all hårdvara som används i den dagliga driften.OptiCare™ Contract ger driftsäkerhet utan avbrott. Vi garanterar snabba responstider, pålitlig service och förutsägbara underhållskostnader i alla situationer.

För att du ska kunna koncentrera dig på din verksamhet har vi verktyg som gör att du enkelt kan dokumentera fel och att vi kan hantera serviceförfrågningar snabbt.

OptiCare™ Contract finns i tre paket: Basic, Avdanced och Premium. Ett kontrakt med garanterad responstid kan till exempel innehålla teknisk support, reparationstjänster, reservdelar eller service på plats hos er.

OptiCare™ HelpDesk

OptiCare™ Helpdesk ger er lösning support när ni behöver det, dygnet runt.OptiCare™ HelpDesk ger support för dina applikationer. Vi ger er systemansvarige en professionell backup för att hålla igång era system.

Alla problem handläggs inom avtalad responstid i samarbete med er personal, för att maximera ert systems tillgänglighet.

 
 

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 
../modulo1901/