Optiscan
 
Postsortering

 

Postsortering

Abakus Postal Solution erbjuder anställda inom posten att effektivt och korrekt utföra sina sorteringsuppdrag.

Lösningen möjliggör enkel kvalitetskontroll och spårbarhet liksom en förbättrad möjlighet till korrekt allokering av personal till olika uppdrag. Brevsortering, paketsortering och internpost utförs alla med teknologin bäst lämpad för uppdraget, vilket möjliggör effektiv manuell sortering och snabb upplärning av nya medarbetare.

Abakus-lösningarna möjliggör snabb och enkel drift med båda händerna fria. Viktiga delar av systemet är ledning i realtid och full spårbarhet av alla händelser. Allt detta leder till eliminerade fel och förbättrad produktivitet.

Filmklipp på postlösningar:

Optiscan Abakus paketsortering

Användaroberoende sortering