Optiscan
 
 

Logistiklösningar för offentlig sektor

Abakus PublicServices är utvecklat för det växande logistikbehovet inom den offentliga sektorn både inom lager och för att kunna leda användare ute i fält.

Lager inom offentlig sektor

Inom sjukvården är produkter och materiel alltid i rörelse - sjukhus och hälsovårdsinrättningar har alla allt från stora centrallager till små lokala lager på varje avdelning, till och med i varje rum och allt däremellan. För att kunna hantera materialflöden i dessa verksamheter har Optiscan utvecklat AbakusWMS.

Inom lager för sjukvård är några av de största utmaningarna att hantera produkter med bäst före-datum, optimera artikelnamnen och att förbättra och strömlinjeforma processerna när produkter beställs. Stora fördelar i form av kostnadsbesparingar uppnås när produkter istället kan flyttas mellan lager inom samma byggnad, istället för att beställa mer.

Den offentliga sektorn står förmodligen inför de största utmaningarna och förändringar ännu, särskilt när det gäller att ta hand om de allt äldre medborgarna. Samtidigt upplever företag inom sjukvården brist på yrkeskunnig personal och ständigt minskade anslag. På grund av dessa förändringar är det viktigare än någonsin för de anställda att kunna koncentrera sig på sin egentliga huvuduppgift - att betjäna patienterna - istället för att använda sin dyrbara tid på administrativa och andra icke-produktiva sysslor.

Arbete i fält inom offentlig sektor

Hemtjänst, offentliga tjänster, statliga byggen eller vägunderhåll har alla speciella behov när de leder sin personal ute i fält.

Upp till 40% högre produktivitet och ökat användande av utrustning med upp till 99% vid vägunderhåll är bara några exempel på fördelarna med att använda Abakus inom den offentliga sektorn. Strömlinjeformade operationella processer, förbättrad produktivitet och kundtjänst liksom lägre operationella kostnader är viktiga fördelar för den offentliga sektorn.

Abakus PulicServices erbjuder effektiva lösningar för att exempelvis leda hemtjänstpersonal och ett mångfacetterat gränssnitt för att leda och rapportera. Abakus möjliggör arbete utan papper och översikt i realtid, samtidigt som produktiviteten ökas. Användarna kan istället fokusera på sin huvuduppgift, ta hand om kunderna.

Vill du veta mer om produkter och enheter utvecklade och designade för att klara de speciella kraven som ställs inom sjukvård och offentlig sektor?
Klicka här och läs mer...


Sjukvårdslogistik

Att förbättra processen för sjukvård inkluderar förbättring av själva vårdprocessen liksom de stödjande processerna som underhåll av utrustning och internlogistik. Lika viktigt är det att använda hårdvara utvecklad och anpassad för de speciella krav som sjukvård vårdsektorn ställer.

 För att säkerställa kvaliteten och pålitligheten på våra lösningar, har Optiscan anslutit sig till världsledande partners. Med våra långa samarbeten med aktörer inom hälsovården och med ett brett utbud av hårdvara och lösningar, kan du lita på vår förmåga att erbjuda de bästa lösningarna för era behov.
Beredd att ta steget till nästa nivå redan idag?

Kontakta vår Customer Service
+46 8 630 66 50
info.se@optiscangroup.com 

Hur kan vi hjälpa dig?