Optiscan
 

Lesstor

Optiscan har levererat en av de tekniskt mest avancerade lagerlösningarna till Moskvabaserade Lesstor. Lesstor är en del av Prodkontrakt Group - en av tre ledande importörer och distributörer av kött i Ryssland.

Lesstor nya fryslager är det första i Ryssland med ett trådlöst nätverk som täcker hela frysutrymmet på varje operativ nivå, från godsmottagning och inlagring, till plock och lastning. För att öka produktiviteten och effektiviteten ännu mer, valde Lesstor att införa Optiscans lösning för röstbaserat plock. Rösttekniken har integrerats med WMSsystemet och annan teknik på lagret, som de rörliga hyllorna (MOVO) och våglösningar med inmatning av vikt i systemet, samt automatisk röststyrd öppning av dörrar.

En av de viktigaste fördelarna med röstteknologin är att både händerna och ögonen är fria - vilket inte är möjligt vid användning av handhållna enheter. Röstteknologin var därför det perfekta valet för Lesstor på grund av fryslagret, då plockarnas varma kläder och vantar gör det svårare att hantera handhållna enheter. Andra faktorer som spelade in för valet av röst var behovet att öka produktiviteten, ergonomin och säkerheten. Vid hantering av livsmedel är det också viktigt att utrustningen som används klarar de hygieniska krav som ställs.

Fördelar

I början av projektet, valde Lesstor mellan två alternativa lösningar, med minimala kostnader och förändringar, för att få ut maximalt med fördelar från den befintliga lagermiljön. En rad tester genomfördes för att besluta om vilken teknik som skulle användas - handterminaler jämfört med röst. Tabellen nedan visar en jämförelse av de olika lageraktiviteterna med hjälp av en handhållen terminal jämfört med röst. Resultaten av testerna var mycket tydliga. Genom att använda röst uppnås mycket bättre resultat i både effektivitet och produktivitet inom varje uppgift, röst är på några aktiviteter så mycket som 63,5% effektivare.

Comparison of the different warehouse operations

Optiscan levererade mjukvara och Vocollect Talkman-terminaler på extremt kort tid, vilket gjorde att projektet kunde sjösättas och sättas i drift efter bara en månads tester. Lesstor kunde öka effektiviteten med 150% och samtidigt spara in 25% på personalkostnaderna.

 

Hur kan vi hjälpa dig?