Optiscan
 

DHL - MQ

Felen i DHLs leveranser till MQs butiker är numera så få att det inte lönar sig att leta efter dem. Ett gott betyg för den nya röststyrda plocklösningen från Optiscan.

DHL har i över 20 år varit logistikpartner till klädkedjan MQ. Från DHLs lager i Borås betjänas kedjans cirka 100 butiker i hela Sverige, varje dag året om.

DHLs utmaning var att effektivisera MQs logistikflöde från centrallagret till dess att plaggen läggs på plats i butikerna. Målet var att öka kvaliteten på varje butiks lagersaldo, eftersom det har en stor inverkan på försäljningen, samt att eliminera behovet av den tidsödande avprickningen av varor vid varje butiksleverans. Plockfel och antal fel vid centrallagret måste därför bli nära nog noll, men utan att påverka effektiviteten. Ett röstbaserat plocksystem var därför det enda alternativet och Optiscan utsågs som leverantör.

Röstbaserat

Optiscans del i projektet var att ersätta de befintliga utskrivna plocklistorna, penna och papper med ett röstbaserat gränssnitt mellan plockare och WMS-system. Detta gjordes i en projektgrupp tillsammans med MQ och leverantören av DHLs befintliga WMS-system, NYCE Solutions.

Lösningen består kortfattat av ett personligt headset samt en kommunikationsenhet som bärs i ett bälte. Enheten kommunicerar trådlöst med lagrets WMS-system via WLAN.

Varuplockaren begär ut en ny order med sin röst och går till den lagerplats som röstsystemet läser upp i plockarens headset. Plockaren läser en checksiffra bestående av EAN-kodens tre siffror och röstsystemet svarar med antalet varor som ska plockas. Plockaren kvitterar med rösten det antal varor som lagts ned i kartongen och får instruktioner om nästa lagerplats. Detta upprepas tills ordern är slutförd och plockaren kan börja om med en ny order.

Produktivitetsökning

Stefan Carlsson, ansvarig för DHLs lager i Sverige, konstaterar att man redan två månader efter införandet av röstplocksystemet kunde se en produktivitetsökning med 5%. Analyser har visat att plocksäkerheten har ökat från 99,7% till 99,97%, det vill säga 90% färre fel.

Lagret tappar inte heller lika mycket i effektivitet under de perioder då man har många vikarier bland personalen. Även här är felen färre än förut, vilket kunden också uppmärksammat.

En annan positiv effekt av röststyrningen är även kraftigt minskade utbildningsinsatser hos DHL.

Färre fel

MQs erfarenhet visar redan att felen i leveranserna till butikerna är så få att det numera inte lönar sig att leta efter dem. Ett gott betyg på den nya lösningen. "Det är viktigt med ett korrekt lagersaldo i butiken, eftersom det har en stor inverkan på försäljningen", säger Olof Jonsson, controller på MQs logistikavdelning. Varje dags leverans baseras nämligen på föregående dags försäljning.

Den största enskilda fördelen för plockarna på DHLs lager är att man har båda händerna fria och slipper hantera block och penna. De slipper dessutom gå och hämta plocklistor och kanske köa vid en skrivare. En annan fördel är att man kan ta ut en ny order samtidigt som man packar den föregående.

Enligt Stefan Carlsson på DHL, har projektet hållit sig inom budget i både pengar och tid. Det har varit få problem längs vägen och Optiscan har uppvisat en god förståelse för denna typ av verksamhet.

 

Hur kan vi hjälpa dig?