Optiscan
 

Lumon

Abakus Fieldwork är ett mobilt arbetssystem som gör arbetet mer flytande och lättare att övervaka i realtid. Ett av de företag som implementerat detta system är Lumon, med både installatörer och arbetsledare som användare. Abakus har bidragit till att automatisera rutiner och gjort planeringen lättare.

När Lumon började planera ett nytt ledningssystem för installation- och underhållspersonal, var ett av deras mål att förbättra verksamhetsprocesserna. En viktig egenskap de efterfrågade var bättre insyn genom att ha information i realtid om var fältpersonal var belägen och vad de gjorde. De ville också att det nya systemet skulle göra översikten av arbetstiden enklare och mer exakt.

Lumon FieldWork

Lumon vägde alternativen noga och beslutade sig för Optiscan som leverantör. Optiscan fördel var att de förstod Lumons specifika behov, förutom det enkla användargränssnittet. Den avgörande faktorn var att enheten som användes var en smartphone, som praktiskt taget alla har i fickan. Det Android-baserade användargränssnittet är intuitivt och kräver väldigt lite träning. En annan faktor som påverkade Lumons val var att Optiscans Abakus Warehouse-system hade använts framgångsrikt på Lumons centrallager i Kouvola för hantering av lagerverksamheten.

Information i realtid tillgänglig i mobilen

Abakus FieldWork har uppenbara fördelar, all information är tillgänglig på mobilen direkt med enkel åtkomst för både tekniker och arbetsledare, alltid i realtid. Installatörerna kan åka direkt till första uppdraget på morgonen, och får sin information löpande uppdaterad under dagen. Arbetstid och annan data som påverkar fakturering, såsom körtid mellan arbeten, registreras automatiskt i Abakus-systemet och skickas till de bakomliggande systemen. Användaren godkänner att arbetstiden är korrekt och skickar sedan det vidare till arbetsledaren för godkännande. Integrationen med Lumons ERP- och lönesystem är implementerad med en ESB-integration som är en del av Abakus-systemet.

Abakus möjliggör också för personal att rapportera in feedback online, rapportera säkerhetsavvikelser eller ta initiativ. Systemet för feedback skickar ett budskap till personalen om att säkerhet och kontinuerlig förbättring är hörnstenar i Lumons verksamhet. När någon på säljavdelningen registrerar en säljorder, blir den omedelbart tillgänglig för arbetsledningen, som på så sätt kan planera bättre. Individuella moment i arbetet kan allokeras till tillgängliga resurser, och automatisering av verksamheten eliminerar fel.

Projektkalendern som visar allt. Alltid.

Teknikerna kan enkelt se sina uppgifter och planera sina dagar mer effektivt. Alla ändringar uppdateras elektroniskt till arbetsledningens projektkalender. Arbetsledaren kan då se allt i ett övergripande perspektiv och få en tydlig överblick. När ändringar sker uppdateras detta direkt. Rutiner automatiseras, leveranssäkerheten förbättras och teknikerna kan fokusera på sina riktiga arbetsuppgifter, att utföra installationer. Arbetet blir mer effektivt, samtidigt som det är mer tillfredställande för installatörerna.

Den största fördelen med Abakus är översikten av leveranser i realtid. Alla, från installatör till arbetsledare, vet vilka uppdrag företaget har, vilka som pågår och vilka som är färdigställda.

Expansion globalt

Abakus-systemet användes först i Finland för installation. Snart fanns även användare i Sverige och Norge. De senaste länderna att använda systemet är Spanien och Kanada där utrullningen var tämligen flexibel. Tekniskt sett är det enkelt att addera ytterligare ett land, det enda som behövs är teknisk lokalisering och utbildning av användarna. Din smartphone, möjligheten att använda lokalt språk och det intuitiva användargränssnittet gör det enkelt att använda systemet. Lumon Group är verksamma i 20 länder, så att expandera systemet till fler länder ska inte vara några problem.

 

Hur kan vi hjälpa dig?