Optiscan
 

MediCarrier

Medicarrier förser Stockholms sjukhus och vårdinrättningar med all slags förbrukningsmaterial. Sedan våren 2010 plockas allt med röst.
- Det har förbättrat ergonomin, minskat felen och ökat effektiviteten, säger Håkan Runnstrand, lagerchef på MediCarrier i Spånga.

På Medicarriers lager i Stockholm rullar truckar med flera vagnar på släp. Här plockas och packas allt från suddgummin, kaffe, storförpackningar med kopieringspapper och toalettpapper till övriga dagliga förbrukningsartiklar inom vård, exempelvis sterila operationsprodukter. Lagret på 9 000 kvadratmeter består av ett stort plocklager med truckar samt ett sterillager för sjukvårdsprodukter.

Det är en högeffektiv anläggning som förser sjukhusen inom Stockholms Läns Landsting samt andra vårdinrättningar inom stockholmsregionen med i princip all slags förbrukningsmaterial. MediCarrier hanterar dagligen ca 6 500 orderrader på 35 plockare som arbetar i tvåskift.

Leveranserna samordnas, sorteras och optimeras detaljerat, ofta ända ned på enskild trappuppgång och hiss hos kunden.
- Vi har ofta flera kunder på ett och samma sjukhus. Vi bidrar till att minska kostnaderna för sjukvårdens försörjning av förbrukningsmaterial genom samordnade transporter, vilket även är positivt för miljön, säger Håkan Runnstrand lagerchef på MediCarrier.

Papperslöst system för plock och lageromflyttningar

I samband med att lagret skulle uppgradera sitt befintliga WMS-system från Aptean (tidigare CDC Software) till en ny version passade man på att införa röstplock.
- Vi ville minimera all pappershantering och kunna hantera multiplock på ett bättre sätt, det vill säga, att samtidigt kunna plocka flera ordrar per plockare, säger Håkan Runnstrand. Förbättrad ergonomi, ökad effektivitet och minskad felfrekvens var andra tunga skäl för införandet av röstplock.

Optiscan - som har lång erfarenhet av att implementera röstplock i lager - valdes som leverantör av röstplocksystemet. Dessutom levererade företaget handdatorer med streckkodsläsare för att hantera in- och utleverans, samt interna transporter inom lagret.

Många fördelar med röst

Håkan Runnstrand ser flera uppenbara fördelar med röstplock. Man slipper numera all manuell hantering av utskrivna plocklistor och avprickning av plockade varor i truckdatorerna. Allt fokus kan läggas på huvuduppgiften; att plocka varor.
- Plockaren har dessutom alltid båda händerna tillgängliga, vilket är en stor fördel rent ergonomiskt, säger Håkan Runnstrand.

Upplärningstiden för nya plockare är en annan fördel, menar han. Den har sjunkit drastiskt från 3-4 dagar, till numera endast en dag inklusive den tid det tar för att läsa in röstprofilen för den nye plockaren. På MediCarrier hade man även byggt upp ett särskilt övningslager vid införandet. Håkan Runnstrand berättar att lagerpersonalen till en början var skeptiska till lösningen.
- Kanske främst till att bli av med den känsla av kontroll man kan uppleva att man har med en utskriven plocklista. Samtidigt är det genom att eliminera denna som man både kan öka effektiviteten och minska felen, konstaterar han.

Håkan Runnstrand är mycket nöjd med resultatet av projektet som förutom byte av WMS-system och införande av röstplock samtidigt inkluderat omfattande ändringar av lagerplatser och interna rutiner. Sett i backspegeln menar han att de olika delarna borde ha gjorts mer i etapper för att minimera inkörningsproblem.
- Vi är mycket nöjda med röstplocket och den support vi fått och får från Optiscan, säger Håkan Runnstrand. Vi kan konstatera att vi på befintlig personal utan problem klarar volymökningarna vi fått.

 

Hur kan vi hjälpa dig?