Optiscan
 
 

CSR

Vi tar ett ansvar som företag genom att kontinuerligt arbeta med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). För att kunna tillhandahålla så hög kvalitet som möjligt till våra kunder, jobbar vi aktivt med dels kvalitetsfrågor och dels miljöfrågor. Vi följer El-Kretsens och FTIs riktlinjer för en miljömässig verksamhet.

El-Kretsen

Överbliven elektronik, allt från kretskort till batterier, låter vi samla in och deponera enligt de lagstiftningar som finns på den svenska marknaden. Vi följer El-kretsens riktlinjer.

För att läsa mer om El-Kretsen, klicka här.

FTI

Som importör av varor tar vi vårt producentansvar genom att vara anslutna till FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Vi tillämpar FTIs regelverk för ett miljömässigt och hållbart arbete.

För att läsa mer om FTI och deras regelverk, klicka här.

 
 

Hur kan vi hjälpa dig?