Optiscan
 

Pentik

Införandet av röst var ett steg som man räknat med i processen för att utveckla lagerhanteringen hos Pentik. När volymerna ökade ville företaget göra sitt logistikcenter mer effektivt. Med Optiscan Groups röstlösning förbättrade Pentik plocksäkerheten och plockhastigheten i lagret på samma gång.

Pentik-koncernen har omkring 250 anställda varav 150 arbetar i Posio i norra Finland. Bredvid fabriken finns logistikcentret som drivs av 12 anställda, 9 operatörer och tre på kontoret.

Produktionsanläggningen i Posio är den nordligaste keramikfabriken i världen. Den årliga produktionen är över en miljon artiklar. Platsen är utmärkt både för affärsverksamhet och logistik - kanske oväntat.

Pentik-kedjans inredningsbutiker har en god tillväxttakt. Förra året var omsättningen 27,7 miljoner Euro, det är en ökning på 19,6% jämfört med föregående år. Samma tillväxtnivå förväntas även detta år.

- Volymen utlevererat gods från logistikcentret har växt med 25 % per år. Så införandet av röst är en investering för framtiden för oss, säger Harri Bergman, vice VD på Pentik.

Utveckling av logistiken

I Pentiks logistikcenter har två av fyra planerade faser av expansionsplanen verkställts. I början av 2006 byggdes de första 3000 m2 lagerutrymme och ytterligare 3000 m2 våren 2007. Nästa expansionsfas är planerad att starta 2009.

Winstore warehouse management system (WMS) levererat av Kardex Finland Oy styr lagerhanteringen. För att optimera arbetsprocessen är detta system integrerat med röstlösning som kontrollerar plockprocessen. I praktiken innebär detta bland annat att när lagermedarbetaren har slutfört sitt plockuppdrag från pallområdet kommunicerar röstlösningen med WMS vilket befaller paternoster systemet att arbeta enligt plockuppdraget.

Bergman förklarar att införandet av röst är ett helt nytt steg i utvecklingen av lagerstyrningen. Pappersbaserat plock var bara ett lätt utfört mellansteg i processen. Före införandet av röst spenderade Bergman två år för att lära känna teknologin genom att till exempel göra referensbesök hos företag som redan använder röst.

- Även om mina förväntningar var höga har våra resultat överstigit de preliminära beräkningarna, betonar han.

Bergman säger att röst har förbättrat plocksäkerheten och minskat felfrekvensen, vilket förbättrar den totala produktiviteten. Utöver de finansiella vinsterna har förbättringen av ergonomi och arbetssäkerhet varit en viktig faktor.

Enligt Bergman har samarbetet med Optiscan fungerat mycket bra. Han beskriver projekten med orden enkelt och snabbt. Beslutet att införa röst togs våren 2007 och systemet var igång strax innan sommaren.

 

Hur kan vi hjälpa dig?