Optiscan
 

Bring Frigo

En miljö med ständiga temperaturväxlingar mellan minus 25 och rumstemperatur är utmanande för både personal och teknik. När Bring Frigo valde att gå över till röstplock i tre fryslager kunde personalen kasta penna och papper och styra allt med rösten. Till på köpet har produktiviteten ökat markant.

Bring Frigo som ägs av Norska Posten sköter hanteringen i en rad kyl- och fryslager i Sverige och Danmark. Att arbeta i en miljö som ständigt växlar mellan frys- eller kyltemperatur till rumstemperatur kan vara problematisk för både människa och maskin.

Lagerarbetare har tidigare varit hänvisade till plocklistor antingen på papper som måste hanteras med penna eller någon form av digital lösning som handdator eller fordonsmonterat dito. Men temperaturväxlingarna ställer i båda fallen till problem. För personalen finns även en ergonomisk aspekt då båda händerna inte är fria vid lyft eller att upprepade gånger om dagen lägga ifrån sig och sedan ta upp listan, handdatorn eller scannern.

För ett företag som Bring Frigo är det livsviktigt att hålla en hög kapacitet, servicenivå och leveranssäkerhet då det handlar om kyl- och frysvaror. "Förutom att plocka snabbt och effektivt, förväntar sig våra kunder att vi plockar rätt", säger Svend Aage Christensen, lagerchef i danska Hvidovre.

Röstplock introduceras

Det är här som röstplock kommer in. "Vi har uppnått en förbättrad produktivitet och vi kan konstatera en mycket kraftig reduktion av plockfel. Från en låg till en mycket låg nivå - som vi fått höra att - även mottagarna av leveranserna har noterat." Den markanta förbättringen menar Svend Aage Christensen är att pappersutskrifter har övergetts till att styra allt med dubbelriktad röststyrning mellan plockare och bakomliggande WMS-system.

Under varje steg av processen läser plockaren upp kontrollsiffror och repeterar till exempel antalet artiklar denne har plockat. "Risken för att man till exempel plockar från fel plats är därmed mycket liten. Men även när det gäller plockfel som felaktigt antal varor - vilket systemet inte kan upptäcka - ser vi en tydlig minskning i felfrekvens. De har nästan försvunnit" konstaterar han.

Men 0 procent fel kan inte garanteras. "Om till exempel en leverantör kommer med fel vara och vi inte upptäcker detta så hamnar förstås fel vara på fel plats vid inleveransen. Men det positiva är att vi tack vara röstplock eliminerat en rad felkällor och därmed kan frigöra resurser för utveckla kvalitetsarbetet på andra områden. Till exempel inleveranser."

Produktivitetsökningar i tre lager

Grunden till produktivitetsökningen menar Svend Aage Christensen enbart ligger i att plockaren inte behöver kvittera på en skärm eller skriva på ett papper. Det vill säga små, men många moment som sett över en dag tar mycket tid och som stjäl tid från kärnverksamheten: att plocka varor snabbt och rätt. "Med röstplock får man all information man behöver medan man är i rörelse. På samma sätt sker all återkoppling till systemet via rösten under det att man plockar. Till exempel kan plockaren styra utskriften av kartongetiketterna till den skrivare som denne för tillfället är närmast. Det säger sig självt att de grova handskar man har på sig i ett frysrum som håller 20 minusgrader kraftigt begränsar rörelserna när man ska kvittera med penna på en utskriven plocklista. Det är helt enkelt inte ett optimalt arbetssätt."

Fram till dags dato har röstplock implementerats i två kyl- och fryslager i Danmark och ett i Sverige. Systemet har även stöd för batchorder då flera orders kan plockas parallellt av en och samme plockare. "Här i lagret på 10 000 kvadratmeter utanför Köpenhamn hanterar 25 plockare 100 000 kollin varje vecka. I det större lagret i Kolding på 15 000 kvadratmeter finns 35 som plockar och i det lite mindre lagret i svenska Jordbro är det fem som plockar, alla med röst".

Röstplock den bästa lösningen

Implementeringen av röstplocket gjordes av den egna IT-avdelningen i samarbete med Optiscan. Utbildningen av plockare och lagerpersonalen skedde till största delen med egna resurser på så vis att några plockare lärdes upp till internutbildare för att maximera engagemanget och kunskapen om systemet på plats. "Vi förberedde faktiskt arbetarna innan leverantörerna var valda och informerade dem kontinuerligt genom hela processen. Arbetarna fick till exempel se videos från leverantörer för att de i förväg skulle få en bild av vad det handlar om."

Den nervositet som kanske fanns hos en del arbetare inför röstplock, menar han försvann lika snabbt när de upptäckte hur lätt det var att använda. Självklart fanns det frågor om vad det skulle innebära om man till exempel talade ett annat språk. "De flesta plockarna här i Danmark använder danska i sin personliga språkprofil, men för några har vi utnyttjat det faktum att systemet känner igen det språk som användes när röstprofilen lästes in. De kommandon som ges från systemet kan fås på ett 30-tal språk."

Svend Aake Christensen har innan Bring Frigo arbetat med olika IT-system för lagerhantering inom livsmedelsbranschen. Hur står sig då röstplock i jämförelse med andra lösningar han sett? "För manuell plockning av varor är röstplock den senaste och bästa lösningen. Detta vare sig man ser till säkerhet, produktivitet eller ergonomi tack vare att man har händerna fria och att man använder en användarvänlig metodik som eliminerar fel" avslutar Svend Aage Christensen.

Bring

Bring är en av de största post- och logistikaktörerna i Norden och åtar sig både nationella, nordiska och internationella uppdrag. Inom affärsområdet Bring Frigo erbjuds utöver tempererade flyg-, sjö- och landtransporter även tempererad lagring i Sverige, Danmark och Norge.

 

Hur kan vi hjälpa dig?