Optiscan
 

Kärkkäinen Web Oy

Kärkkäinen Web Oy har implementerat Optiscans Abakuslösning för att förbättra orderplocket för e-handeln och utleveransen i från Kärkkäinen-butikerna.

Ett snabbt växande antal ordrar hos Kärkkäinens e-handel och ett behov av att utveckla verksamheten i de nuvarande lokalerna var huvudanledningarna till implementationen av Abakuslösningen. Kärkkäinen e-handel växer årligen med runt 100 %, och vid högsäsong kan det vara så mycket som 5 000 orderrader per dag. Ökad konkurrens sätter press på systemen att de är moderna.

Varför Abakus?

Det var av största vikt att säkerställa strömlinjeformade logistikprocesser när det ökande antalet e-handelsorder skulle kombineras med butiksplock i en omnichannelmiljö. Optiscan har levererat en skräddarsydd Abakuslösning som gör att Kärkkäinen kan uppnå sina tillväxtmål för framtiden. 

Abakussystemet har förbättrat plocket, sorteringen och packningen hos Kärkkäinen. Det lättinförda systemet möjliggör en flexibel ökning av resurserna vid säsongsvariationer och möjliggör även enhetliga arbetssätt i alla varuhus. Streckkodsscanning i de olika stegen av processen säkerställer felfri drift, vilket ökar kundnöjdheten.

J. Kärkkäinen Oy är en varuhuskedja grundad 1988, med butiker i Ylivieska, Oulu, Lahti och Ii. Företagets e-handel har bedrivits sen 2007. Omsättningen 2015 var 162 miljoner Euro, med 500 personer anställda. De största varuhusen i Ylivieska och Lahti har mer än 150 000 olika artiklar medan e-handeln har 100 000 artiklar.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 
../modulo1901/