Optiscan
 
 

VAIS Service för hårdvara

OptiCare Value Added Integrated Service (VAIS) erbjuder en integrerad supportplan för hårdvarukonfiguration och leveransprocess. Vi hjälper dig skydda din investering genom att eliminera oförutsedda konfigurationskostnader, potentiella störningar och risker.

  OptiCare Value Added Integrated Service för hårdvara

 • Tjänsten inkluderar staging av hårdvara, konfigurering och mjukvaruinstallationer.
 • Tjänsten ger en integrerad helhetsplan för hårdvarukonfiguration och leveransprocess.
 • Vi säkerställer din verksamhet med OptiCares integrerade tjänster: Basic, Advanced eller Premium.
Tjänsten integrerar staging av hårdvara och konfiguration, inklusive specifika justeringar, mjukvaruinstallationer, konfigurationer eller andra ändringar som krävs för användning av utrustningen.

Hardware VAIS


 • Vi återvinner gammal hårdvara.
 • Gammal hårdvara återvinns och tas om hand miljövänligt.
 • Tjänsten omfattar säkert borttagande av gamla inställningar och data.


Basic VAIS
 • Optiscan erbjuder grundläggande installation av hårdvara.
 • Enklare staging av hårdvara: inställningar/wlan/säkerhet
 • Enhetsregistrering/namninställningar


 

advanced VAIS

 

 • Optiscan erbjuder grundläggande installation av hårdvara.
 • Konfigurering av hårdvara, batteriladdning, testning av utrustningen, EMM-management.
 • Processer sköts av kundens egna personal.


Premium VAIS


 • Hårdvaran konfigureras helt av Optiscan.
 • EMM-hosting-tjänster.
 • Optiscan ansvarar för hantering, installation, underhåll och återvinning.
 • Tjänsten tillhandahålls helt av Optiscan.

Vi säkrar din verksamhet med OptiCares integrerade tjänster. Redo att förbättra din verksamhet? Kontakta oss.


 

Hur kan vi hjälpa dig?