Optiscan
 

Optiscans syn på hur Internet of Things förändrar logistikbranschen

Internet har blivit en sådan sammanflätad del av våra liv att de flesta av oss inte kan leva utan det. Hittills har nätet främst varit en plats för att söka information och kommunicera med vänner och kollegor. Med andra ord har det använts för kommunikation mellan människor eller mellan människor och datorer. Det är nu på väg att ändras. Egentligen är vi redan i startgroparna av den förmodligen största förändringen i kommunikationen sedan uppfinningen av tryckpressen - en framtid präglad av kommunikation mellan internetanslutna enheter.

Vi är snabbt på väg mot en tid där allt är ansluten till internet: skor, skjortor, glasögon, köksmaskiner, sängar, bostäder, bilar och även vägarna vi kör på. Faktum är att antalet internetanslutna enheter överträffade antalet mänskliga användare redan 2008. År 2020 beräknas över 50 miljarder enskilda enheter vara anslutna överallt, hela tiden. Det är mer än sju gånger jordens befolkning.

Förutom att vara anslutna till nätet, kommer enheterna att utrustas med sensorer som kan se och känna av världen omkring dem. Dina glasögon kommer att kunna upptäcka var du är, vem du tittar på och hur vädret är. Din bil kommer att veta var du ska och när du kommer dit, ditt hus kommer att vara medveten om hur många personer som är hemma och vad du åt till middag. Ännu viktigare, alla dessa objekt kommer automatiskt att kunna kommunicera sina resultat till andra enheter som kan vara intresserade av informationen, utan mänsklig inblandning. Din bil kommer till exempel kunna kommunicera med väginfrastrukturen och informera om sina färdplaner och i gengäld få information om trafiksituationen. Detta kallas sakernas internet, även känt som Internet of Things, IoT.

Inledningsvis kan det låta som bara ytterligare ett steg i utvecklingen av elektroniska prylar och därmed intressant bara för producenter av masskonsumentenheter. Inget kunde vara längre från sanningen. Det faktum att vi kommer att vara omgivna av smarta enheter som kan se vad som händer kommer få djupgående konsekvenser. Den nya infrastrukturen kommer att generera stora mängder ny och värdefulla data som kan användas och ge affärsnytta. Det är en värld som kräver en kraftfull infrastruktur som kan samla in data säkert från hundratusentals enheter, hantera stora mängder data kostnadseffektivt och ge kraftfulla realtidsanalyser för dem som behöver det.

Som med alla komplexa tekniska ekosystem, måste flera faktorer mogna samtidigt för att möjliggöra ett globalt genombrott.

Standardisering - Eftersom utvecklingen av globala standarder utvecklas och antalet kommunikationsleverantörer, hårdvarutillverkare och mjukvaruföretag växer, blir det lättare att bygga interoperabla lösningar.

Kostnadseffektivt - Smarta sensorer och nätverkskomponenter blir billigare samtidigt som nya tillverkningstekniker skapar stordriftsfördelar.

Allmänna nätverk - Prisvärda trådlösa höghastighetsnät och globalt tillgängliga datorresurser i molnet utökar räckvidden för IoT-tillämpningar. Införande av ny energisnål kommunikationsteknik såsom Zigbee och Bluetooth Low-Energy (LE) kommer att underlätta direkt kommunikation mellan enheter nära varandra.

Den tekniska utvecklingen - Framsteg inom teknik kommer att förbättra prestandan och minska kostnaderna. Förbättrad batterikapacitet och energisparfunktioner gör att enheter kan köras under längre perioder mellan laddningarna. Utveckling av datahantering som är lämpliga för lagring och bearbetning av oerhörda mängder data kommer att vara avgörande för att kunna analysera.

Sakernas internet kommer att ha en stor inverkan på hur företag spår och utvecklar sina processer och interagerar med kunderna. Medan fördelarna är potentiellt enorm, måste företag i framkant nu överväga hur man kan övervinna tekniska utmaningar som att integrera intelligenta enheter i sina befintliga infrastrukturer.

Optiscan, tillsammans med våra globala samarbetspartners såsom Zebra och Honeywell, är redo att stödja våra kunder i utvecklingen av sina IoT-färdplaner. Vi hjälper våra kunder att få ökad insyn i identifiering, lokalisering och status av produkter, tillgångar eller personer för att möjliggöra mer effektiva och snabba affärsbeslut och för att förbättra kundrelationerna.

 

18.5.2015

 

Hur kan vi hjälpa dig?