Optiscan
 

Kjell & Company

Den snabbt växande kedjan för hemelektronik, Kjell & Company, ville öka servicen till sina butiker och klara volymökningarna utan fler personer på lagret. Införandet av röstplock har ökat effektiviteten markant samtidigt som den förbättrat arbetsmiljön och minskat antal plockfel.

Pappersplock reducerar plockeffektiviteten

Det ständigt ökande antalet produkter och volymerna på varor ställer stora krav på centrallagret i Malmö. Här hanteras dagligen cirka 7000 orderrader till butiker och uppemot 600 webbordrar.

Tidigare var den manuella orderhanteringen omfattande där man skrev ut papperslistor från ERP-systemets lagermodul. För att centrallagret skulle kunna möta den ökande ordertillströmningen med bibehållen servicenivå tog man därför under 2010 ett större grepp på den interna hanteringen i Malmö-lagret.

WMS-systemet och röstplock - Pick-by-Voice - införskaffades samtidigt, men röst infördes ca 2 veckor senare för att säkerställa en framgångsrik driftssättning. "Ett viktigt mål med satsningen var att vi på befintligt lager om 8000 kvadratmeter skulle kunna öka servicen till butiker och kunder", säger logistikchefen Daniel Karlsson på Kjell & Company.

Systemet med röstplock som används på centrallagret fungerar på så vis att alla delar av plockprocessen styrs med röstkommandon mellan plockare och bakomliggande WMS-systemet. Även hantering av order på produkter som till exempel kabel på lösmeter, hanteras med röst.

Förbättrat processen - större ordervolymer

En uppenbar fördel med röstbaserad lagerhantering är ett förbättrat fokus på processen, eftersom man slipper moment och hantering av t.ex. handterminaler som utskrivna plocklistor m.m. All kommunikation sker trådlöst och hela processen styr användaren med rösten, vilket gör att plockaren alltid kan ha två händer fria för att plocka varor. "Det är även möjligt att plocka flera order samtidigt, vilket inte var möjligt förut, p.g.a. att antal felplock ökade", säger Filip Lindblad, logistikutvecklare på Kjell & Company.

Det finns flera fördelar med det nya systemet som man nu kört fullt ut sedan 2011. Mycket hög spårbarhet och kontroll på var produkterna befinner sig i lagret är bl.a. två fördelar. Man kan idag hantera betydligt många fler varor i lagret än tidigare och såväl buffert- som plocklager är dynamiskt och hanteras utan papperslistor. "Lagersaldot och saldot på en specifik lagerplats uppdateras i samma sekund som en vara plockas med rösten i en order. Det innebär att vi kan utföra andra processer samtidigt i lagret, som till exempel inventering", säger Daniel Karlsson.

Lägre stressnivå och bättre ergonomi är två andra men tydliga fördelar för plockarna. Men den förändring som är lättast att klä i siffor är produktivitetsökningar. "Vi kan hantera större ordervolymer per anställd och på befintlig lageryta. Ordermassan som hanteras en vanlig dag har stigit med ungefär tusen orderrader per år bara under det senaste året, vilket vi har klarat på befintlig personalstyrka. Där vi i delar av lagret tidigare låg på 40 orderrader i timmen eller lägre plockar vi idag istället 50-60 rader. I andra zoner har vi ökat från 70 till 100 rader i timman", säger Filip Lindblad.

Röstplock hos Kjell & Company

Plockar orders redan första dagen

Centrallagret har idag 16 plockare plus en timanställd pool för att hantera till exempel semestertider. Röstplocket har även underlättat introduktionen av ny och tillfällig personal. "Ja, plockmomentet är mycket enkelt att introducera även för en ovan person. De kan plocka orders redan första dagen", säger Daniel Karlsson.

En ytterligare förklaring till effektivitetsökningen tack vare röstplock är möjligheten till att kunna plocka flera orders parallellt vilket var en av målsättningarna från början. Genom att reducera antalet steg som användarna gör i lagret kan man göra uppenbara tidsvinster.

Terminalen hjälper plockaren att samtidigt hantera flera order och lägga rätt vara i rätt leveransförpackning. Med plocklistor eller handterminaler - där en stor del av koncentrationen måste läggas på att flytta blick, hand och penna - ökar markant risken för fel. Röstplock är ett måste för att i praktiken kunna hantera flera kundorder parallellt. - Beroende på zon i lagret kan en användare plocka upp till 15 butiker samtidigt. När det gäller webb kan 70 webbordrar hanteras samtidigt på samma plockslinga, säger Filip Lindblad.

Plockfel har minskat kraftigt och man ligger nu på uppemot 99,8 procent rätt. "Även när det gäller antal fel är känslan att det blivit betydligt bättre. Det har helt enkelt blivit svårt att göra fel", konstaterar Daniel Karlsson.

Han menar att den ökade kvaliteten på leveranserna från centrallagret är mycket positivt för butikerna. "Personalen behöver inte i samma utsträckning kontrollera inleveranser utan de kan fokusera på att hjälpa kunderna. En annan effektivitetsvinst sträcker sig även utanför lagret. Det är processen med etikettmärkning av varorna, där butikens lagerplats anges. Dessa etiketter hämtas vid ordercentralen och klistras på varan av den som plockar i centrallagret. Den nya etikettprocessen minskar varje butiks interna administration. "Röstplocket har i ett slag lyft oss till en högre nivå med ökad effektivitet och minskade fel. Det finns tänkbara framtida förbättringspotentialer till exempel genom bärbara etikettskrivare för plockare eller att börja använda röst även vid inleveranser", avslutar Filip Lindblad.

 

Hur kan vi hjälpa dig?