Optiscan
 

Förbättra plocket i lagret

"Det här är inte vad jag beställde" Du beställde hamburgaren utan gurka men får trots allt gurka på. Eller ännu värre, du får inte ens hamburgaren.

Precis som på en restaurang, kan felaktigheter i leveranserna göra kunderna besvikna eller rasande. Än viktigare är att det påverkar företaget i form av bristande lojalitet, kostnader för returhantering och inte minst vikande lönsamhet.

Följande är några enkla steg för att öka pocksäkerheten i ditt lager.

Grunderna
Varje lagerplats skall gå att identifiera via etiketter eller liknande märkning, samt bekräftas med en checksiffra vid röstplock eller en streckkod vid plock med handscanner. I de flesta fall är det också av yttersta vikt att inte lagerhålla flera olika varor på samma lagerplats. Plockaren skall inte behöva leta och välja mellan olika varor. Ej heller skall liknande varor ligga på olika lagerplatser, bredvid varandra.

Mäta
Varje gång ett plockfel upptäcks, notera vem som plockat fel, vilken vara det gäller, lagerplats och vilken typ av fel (avsaknad vara, fel antal eller fel vara). Om denna information samlas in, kan ofördelaktiga trender åtgärdas så som enskilda anställda som regelbundet plockar fel, varor som ofta plockas fel eller områden i lagret som genererar betydligt fler fel än andra. Viktigt är att verkligen ta reda på varför ett fel uppstår.

Hur många?
Många plockare på lager drabbas ofta av problematiken att veta hur många enheter som skall plockas, speciellt nya plockare har svårt för detta. Instruktionerna kan säga "Plocka 10", vilket gör att plockaren plockar 10 kartonger, inte 2 kartonger med 5 varor i varje som det egentligen var tänkt. Detta problem kan åtgärdas genom att förbättra plockinstruktionerna liksom att märka upp lagerplatserna med en extra notis om hur enheterna definierats.

Bonus
Om det finns ett system för bonus på lagret, kan plocksäkerhet läggas in som en ytterligare komponent, tex. att en viss nivå av plocksäkerhet måste uppnås innan bonusen faller ut.

Teknologi
Plocksäkerheten i beprövade teknologier som röstbaserat plock eller handdatorer är redan väldokumenterad. Förutom dessa finns det andra åtgärder som kan tas för att öka plocksäkerheten tex. vägning av de plockade varorna där de jämförs med en kalkylerad vikt. Avviker vikten allt för mycket från den kalkylerade, bör lastbäraren kontrolleras.

Artikel fritt översatt från Logistics Management.

 

31.3.2014

 

Hur kan vi hjälpa dig?