Optiscan
 

Dolda transport- & logistikkostnader

Återförsäljare och tillverkare ökar komplexiteten på sin logistikkedja, medan fokus på att minska inköp-, transport- och logistikkostnader behålls.

Enligt en färsk undersökning av logistikkedjan genomförd av IDC, har 58% av tillverkare av konsumentprodukter och 65% av högteknologiska företag lagt ut viss del av sina produkter, och denna andel förväntas öka vartefter företag expanderar till nya länder. Andra nya studier citerar regelefterlevnad som det största bekymret för global expansion.

För att hjälpa till med en effektiv distribution i ett antal växande regionala marknader, förlitar sig återförsäljare samt tillverkare alltmer på leverantörer av tredjepartslogistik för att hantera internationell transport av sina varor. Denna strategi gör det möjligt för företag att både minska distributionskostnaderna och minska risken för skador eller svinn, och därigenom bidra till deras primära affärsmål.

Denna artikel innehåller en lista över viktiga områden för att övervaka och följa leverantören, och de dolda ekonomiska konsekvenserna av som bristande efterlevnad på transport- och logistikkostnader ger. Den föreslår också lösningar som du kan genomföra för att öka leverantörers efterlevnad och leveranskedjans elasticitet, och därmed minska en mängd kostnader i samband med störningar.

Studien genofördes av TAKE Supply Chain.
 

21.10.2014

 

Hur kan vi hjälpa dig?