Optiscan
 

Förebyggande underhåll ger stora fördelar

Det globala konsult- och strategiföretaget Roland Berger har gjort en studie på förebyggande underhåll tillsammans med smörjmedelsföretaget Castrol.

Enligt studien förändras attityden gentemot underhåll då det ses allt mer som en strategisk affärsfunktion. Med förebyggande underhåll har stora fördelar uppnåtts inom gas- och oljebranscherna: lägre underhållskostnader, färre serviceavbrott och höjd produktivitet.

Olje- och gasbranschen är några av de första branscherna att använda förbyggande underhåll. Enligt rapporten från US Department of Energy har detta gett fördelar till dessa branscher som:
  • ROI 10 gånger om
  • Reducering underhållskostnader med 25 % - 30
  • Eliminering av driftstopp med 70 % - 75 %
  • Reducering av nedtid med 35 % - 45 %
  • Ökad produktion med 20 % - 25 %

Många saker måste åtgärdas innan förebyggande underhåll kan göras tillgänglig för tillverkningsindustrin i stor skala. Lösningar för förebyggande underhåll måste utvecklas för breda och komplexa branscher, vilket kan vara en utmaning för leverantörerna av lösningarna. Det kan även vara dyrt att förse äldre utrustning med sensorer förr mätning och datainsamling, med syftet att kunna utföra förebyggande service. En annan aspekt är skepticism hos servicepersonal om de nya teknologierna och de möjligheter som de medför.

OptiScans kund KiiltoClean som har använt Abakus FieldWork sen 2014 har positiva erfarenheter av förebyggande service. "I många fall är våra lösningar affärskritiska för våra kunder. Om maskinerna är trasiga, kan det betyda att produktionen står still. Avbrott för service bestämda på förhand, förebyggande service och fjärrstyrning reducerar antalet onödiga driftstopp. Utan Abakus FieldWork-systemet skulle vi inte kunna hantera underhåll och installation lika flexibelt”, säger CIO Tuomas Vepsäläinen på Kiilto.

Läs mer om KiiltoClean och hur de löste utmaningarna kring förebyggande service och ledning av personalen i fält.

Roland Bergers rapport kan hittas här.

Källa:
Predictive Maintenance – Is the timing right for predictive maintenance in the manufacturing sector?
Roland Berger, November 2014

Roland Berger, grundat 1967, är den enda ledande konsultfirman av tyskt ursprung. Med 2 400 anställda verksamma i 36 länder, är de verksamma på de större marknaderna runt om i världen. Deras 50 kontor finns i viktiga affärshubbar. Konsultfirman är ett oberoende partnerskap som ägs av 220 partners.

¹US Department of Energy O&M Best Practise Guide, 2010

13.6.2016

 

Hur kan vi hjälpa dig?