Optiscan
 

GDPR

Beskrivning av datainsamling i enlighet med GDPR-lagstiftningen.

1. Registeransvarig
Optiscan AB
Fagerstagatan 3
163 53 Spånga
Organisationsnummer 556268-1956
Telefon 08-632 66 50
info.se (at) optiscangroup.com

2. Registerförfrågningar
Optiscans kundservice svarar på förfrågningar angående registret via mail på info.se (at) optiscangroup.com inom fem arbetsdagar.

3. Registrets namn
Optiscan AB:s kundregister

4. Registrets ändamål
Registret används för hantering av kundrelationer, kontakt med kunder, marknadsföring, samt för undersökningar och marknadsundersökningar. Registret kan användas för Optiscans direktmarknadsföring, om inte kunden har avsagt sig direktmarknadsföring.

5. Uppgifter som ingår i registret
Registret kan innehålla följande information från kunden:
För- och efternamn
E-mailadress
Telefonnummer
Företag och titel
Adressuppgifter till företaget

6. Informationskällor
Kontakt- och kunddata i registret mottas vid början av kundrelationen, under kundrelationen och/eller när kunden registrerar sig som prenumerant på Optiscans nyhetsbrev. Dessutom upprätthålls data aktivt genom att använda internetkällor som är allmänt tillgängliga, till exempel företagets webbplatser. Kontakt- och kunddata kan också hämtas vid evenemang organiserade av Optiscan.

7. Överföring av data till tredje part och utanför Europeiska unionen
Data kan överföras till tredje part, till exempel vid anrodnande av event. Som regel överförs data inte till tredje part utan godkännande.  

8. Radering av registerdata
Kunddata kan raderas på begäran av kunden eller i slutet av kundrelationen.
 
9. Skydd av registret
Data samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Uppgifterna upprätthålls som konfidentiella och tillgången till uppgifterna är begränsad till endast vissa förutbestämda personer som ansvarar för registret och systemet. Utdaterad och onödig data rensas. Data lagras bara så länge det anses nödvändigt, i enlighet med punkt 4.

10. Gransknings- och förbudsrätt
I enlighet med GDPR-lagstiftningen har den enskilda registranten rätt att kontrollera vilken information som finns om honom eller henne i en personuppgiftsfil. En skriftlig förfrågan måste vara undertecknad och adresserad till den registeransvariges post- eller e-postadress som avses i avsnitt 1. Registranten kan ombedas förtydliga och specificera sin förfrågan, samt bekräfta sin identitet före förfrågan handläggs. Dessutom har de registrerade rätt att förbjuda offentliggörande och behandling av deras uppgifter för direktmarknadsföring och andra former av marknadsföring.

11. Ändringar i policyn
Ändringar i policyn kan ske och dessa publiceras skyndsamt på denna hemsida.

 

00 2019

Hur kan vi hjälpa dig?