Optiscan
 

Brevsortering

Abakus brevsortering möjliggör sortering till vilken postkod, rutt eller sekvens som helst med mindre än en timmes utbildning. Med röst och OCR-teknologi blir den manuella sorteringen en assisterad process där personalen inte behöver någon kunskap om de lokala rutterna men fortfarande uppnår nära 100% säkerhet i processen.

Optiscan erbjuder tre olika lösningar för brevsortering.

Att flytta anställda mellan olika rutter kräver ingen ytterligare utbildning vilket ökar möjligheterna att nyttja de anställda. När processen blir elektronisk blir det också möjligt att införa individuella spårningsmetoder för exempelvis prestationsbaserad lön. Tilläggsfunktioner som att tömma fack eller hela sorteringsstället när det är fullt eller uppdraget är slutfört kan enkelt implementeras, vilket möjliggör en mer effektiv verksamhet.

Trots att det flesta brev sorteras automatiskt måste några brev sorteras manuellt, antingen på grund av att adressen inte går att läsa eller formatet. Ibland gör låga volymer att det inte lönar sig att investera i automatisering. Samtidigt kräver manuell sortering anställda med lokalkännedom och kunskap om rutterna - kunskap som normalt erhålls genom erfarenhet.

 
 

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 
../modulo1901/