Optiscan
 

Paketsortering

Utmaning

En typisk automatiserad paketsorteringsprocess ger exakt sortering och spårning av paket ända till sorteringsfacket. Efter detta är det personalens ansvar att placera objekten i rätt behållare för den önskade rutten. Om verifieringen av objektet och behållaren sker manuellt vid denna punkt, är all spårning förlorad och ingen operatörsinformation registreras. Samtidigt skapas en betydande förlust av produktivitet och möjlighet till sorteringsfel om en streckkodsläsare eller portabel terminal används.

Röstbaserad paketsortering

Paketsorterting med Abakus styr operatörernas sorteringsuppgift och förenklar rutinerna. När operatören identifierar paketet, med hjälp av kollinummer, ges instruktioner i headsetet så att det placeras i rätt behållare. Behållaren kontrolleras av operatören och full spårbarhet av paketet skapas. Röstsystemet garanterar förbättrad produktivitet och 100% noggrannhet i processen. Operatörens prestanda registreras automatiskt, så att exempelvis prestationsbaserad lön kan införas.

Lösningen ger också skiftledare tillgång till sorteringsprocessen i realtid, status för rännor eller sorteringsfack, liksom anställdas status och statistik. Detta ger flera olika möjligheter i processhantering och nyttjandet av medarbetare.

 
 

Hur kan vi hjälpa dig?

 

 

 
../modulo1901/