Optiscan
 
 

Hemtjänst

Effektiv individuell vård

Abakus HomeCare är en komplett lösning för ledning av organisationer inom hemsjukvården. Besöksscheman utifrån kundens specifika vårdplaner och ad hoc-förfrågningar vidarebefordras till sjuksköterskorna direkt på sina mobila terminaler.

Alla aktiviteter loggas lätt under besöket och kan användas i realtid av andra för kundservice, administration och statistik. För att slutföra hemtjänstprocessen erbjuder HomeCare enkel integrering med system för kundhantering, resursplanering, löneadministration och fakturering.

Boka besök och statistik

Besök väljs från användarnas egna uppdrag, som kan ändras eller uppdateras i realtid. Abakus HomeCare gör det också möjligt att välja besök baserat på användarnas nuvarande position, eller välja från en annan medarbetares lista i händelse av till exempel byte av besök. Alla aktiviteter och tid som används för uppdragen loggas automatiskt och överförs till servern för rapportering och statistik.

Planering av besök

Varje uppdrag i besökslistan kan antingen vara tillgängligt för en sjuksköterska eller annullerat. Ej tilldelade besök kan kopplas automatiskt till en annan sjuksköterska i området, som då kommer att få en ljudsignal angående det nya uppdraget. Om det nya uppdraget inte godkäns av vederbörande skickas ett meddelande till huvudmannen. Kritiska uppgifter måste slutföras innan andra uppgifter kan fortsätta, vilket garanterar att alla kritiska uppgifter alltid kommer att vara klara.

Personalstatistiken

Alla aktiviteter under besöken loggas in i Abakus HomeCare. Start- och sluttider samt tidpunkten för viktiga händelser under besöket läggs också in automatiskt.

Information som samlas in är bland annat:

 • Arbetsdagens start- och sluttider
 • Kundbesökens start- och sluttider
 • Aktivitetstatistik under besök och indirekta aktiviteter

Kundinformationshantering

All information som krävs för att slutföra uppdragen finns på den mobila enheten. All nödvändig kund- och aktivitetsinformation uppdateras i realtid.

Kontinuerligt uppdaterad kundinformation inkluderar:

 • Allmän kundinformation
 • Vårdplan
 • Vårdhistorik

Övervakning och enkel användning

Användargränssnittet för Abakus HomeCare är flexibelt, intuitivt och enkelt att använda. Programmet gör det möjligt att uppdatera kundinformation också under besöket, vilket garanterar full övervakning över alla aktiviteter. Systemet kan användas på dedikerade mobila terminaler eller på de vanligaste mobiltelefonerna. Detta ger flexibilitet när du väljer rätt verktyg för jobbet, vilket är en långsiktigt viktig faktor för systemets driftkostnader.
    
    

   Hur kan vi hjälpa dig?