Optiscan
 
 

Sisälogistiikka selkeämmäksi Optiscanin varastoratkaisuilla

SISÄLOGISTIIKKA 

Sisälogistiikka on yrityksen sisällä tapahtuvaa materiaali- ja informaatiovirtojen hallintaa. Sisälogistiikka käsittelee materiaalivirtoja ja sen avulla luodaan tärkeää tietoa varastonhallintaan. Yksinkertaisesti sisälogistiikkaa voisi kuvata niin, että varastoihin tulee tavaraa, se käsitellään ja lopulta se purkautuu lähettämön kautta eteenpäin kohti vastaanottajaa. Vaikka prosessi vaikuttaa helpolta ja yksinkertaiselta, sitä se ei todellakaan aina ole. Toimivat työvälineet auttavat sisälogistiikan eri prosessien sujuvoittamisessa ja lisäävät sisälogistiikan tehokkuutta.

Sisälogistiikkan prosessit

Tavaran vastaanotto

AbakusWMS-tavaroiden-vastaanotto

Sisälogistiikan prosessi lähtee esivastaanotosta (lattiavastaanotto). Silloin tarkastetaan kollimäärät sekä täydennetään tarvittaessa uusien nimikkeiden paino- ja mittatietoja tietojärjestelmään. Vastaanotossa kerätään myös tieto parasta ennen -päiväyksistä sekä sarja- ja eränumeroista. Tavaran laatu tarkastetaan käytössä olevan laatuohjelman mukaisesti. Toisinaan vastaanotettavalla tavaralla on kiire vastaanottajalle, tällöin valitut tuotteet ohjataan suoraan lähettämöön (cross-docking).

Optimoidussa vastaanotossa tavara voidaan rekisteröidä käsipäätteillä hyödyntäen viivakoodia tai RFID-porteilla hyödyntäen RFID-tunnisteita.

Sisälogistiikka: Hyllytys

Abakus-WMS-Hyllytys

Hyllytyksessä vastaanotosta tuotteet ohjataan halutulle hyllypaikalle tai vapaana olevalle varastopaikalle. Sisälogistiikassa hyllypaikkojen optimointi on optio, joka edellyttää sopivan sovelluksen käyttöä.

Sisälogistiikka: Keräys

Abakus-WMS-Hyllytys

Keräysvaiheessa varastotyöntekijä kerää keräyslistojen mukaisesti tarvittavat tuotteet sekä tarvittaessa tiedon sarja- tai eränumerosta FIFO-perusteisesti (First in First Out), eli tavara lähtee varastosta samassa järjestyksessä kuin se on sinne tuotu. Kätevimmin kappaletavarakeräys tehdään puheohjatusti, jolloin keräyslista latautuu WLAN-verkon välityksellä puhepäätelaitteeseen. Kerääjä kuulee rivi kerrallaan keräyskohteen käytävä- ja paikkanumeron sekä vahvistaa oikean keräyspaikan varastopaikalla olevalla tarkiste-numerolla. 

Myös kerätty kappalemäärä vahvistetaan puhekomennolla. Kerääjän silmät ja molemmat kädet ovat koko ajan vapaina, ja hän kykenee keskittymään varsinaiseen työhönsä, tuotteiden keräämiseen, sen sijaan, että paperin tai päätelaitteen avulla kuljetaan paikasta toiseen ja merkitään kerättyjä määriä ylös - mikäli muistetaan.

Puheohjattu keräys siis eliminoi virheet sisälogistiikan prosesseissa minimiin. Kerääjä voi tarvittaessa pyytää täydennyspyynnön puheohjauskomennolla kesken keräyskierrosta, esimerkiksi silloin kun keräyspaikka on tyhjänä. Keräyksen aikana voidaan tehdä myös spontaania inventointia.

Sisälogistiikka: Pakkaus

Jotta kerätyt tavarat päätyvät oikealle vastaanottajalle, tulostetaan pakkausdokumentit kuten paketti- ja lavamerkinnät tuotteeseen. Tulostus voidaan hoitaa jo keräyskierroksen aikana lähimmälle kirjoittimelle. Näin voidaan olla varmoja, että toimitettavat yksiköt päätyvät oikealle reitille ja sitä kautta oikealle asiakkaalle.

Sisälogistiikka: Työnjohto

Sisälogistiikan työnjohdon tulee reaaliaikaisesti hallita kaikkia edellämainittuja prosesseja, jotta resursseja voidaan tehokkaasti ohjata kohdennetusti sinne missä niitä tarvitaan. Reaaliaikaisen tiedonsaannin mahdollistavan järjestelmän kautta työnjohto voi esimerkiksi siirtää lisää työvoimaa sellaisen tilauksen valmisteluun, jonka nouto on jo saapumassa.

AbakusWHS-varastonhallintajärjestelmä lisää sisälogistiikan tehokkuutta

Kaikki edellä mainittu materiaalivirtojen käsittely tuottaa tietoa, jota pitää pystyä hyödyntämään toiminnan eri vaiheissa. Abakus Warehouse -järjestelmä auttaa sisälogistiikan prosessien ohjautuvuutta, ja tarvittava tieto kerätään kunkin prosessin vaiheessa siihen soveltuvalla tekniikalla kuten puheohjauksella, viivakoodeilla tai RFID:n avulla. Jotta järjestelmä toimii saumattomasti sekä täpötäydessä varastossa että tyhjemmissä osissa varastoa, tulee WLAN-verkon olla erityisvaatimusten mukaisesti suunniteltu ja toteutettu.


Warehouse optimizationSisälogistiikka: Varaston optimointi

AbakusWMS optimoi tuotteiden sijoittelun varastossa ja yhdistää tehtäviä reaaliaikaisesti. Varastontuottavuus maksimoidaan ilman manuaalista hallintaa.


Powerful performanceSisälogistiikka: Helppo muokattavuus 

Kaikki prosessit voi konfiguroida vaivattomasti vastaamaan erilaisiin varastojen liiketoimintatarpeisiin.

 
Sisälogistiikka: Tuottavuus ja lähetysten tarkkuusProductivity and shipping accuracy
Helppokäyttöisen puheohjauksen ansiosta tuottavuus nousee yli 15 % ja lähetysten tarkkuus on jopa 100%.


Process QualitySisälogistiikka: Prosessiin laatu ja tehokkuus
Järjestelmä parantaa prosessien
laatua ja tehoa työssä ja alentaa työvoimakustannuksia.

Time efficiencySisälogistiikka: Säästää aikaa
Järjestelmä vähentää läpivirtausaikaa
vastaanotossayli 50%, minkä ansiosta
ylimääräisen inventoinnin tarve vähenee.

All-in-voice warehouse processesSisälogistiikka: Tehokkaat puheohjaukseen  
perustuvat varastoprosessit
Kaikki varastoprosessit voidaan
suorittaa puheella
ja/tai käsipäätteillä.