AbakusDirect

Optiscanin AbakusDirect myymälä- ja varastologistiikan mobiiliratkaisu, luotettavat Datalogicin Memor laitteet ja SOTI MobiControl ovat tukeneet Stark Suomi Oy:n volyymien nousua…

Optiscanin AbakusDirect myymälä- ja varastologistiikan mobiiliratkaisu, luotettavat Datalogicin Memor laitteet ja SOTI MobiControl ovat tukeneet Stark Suomi Oy:n volyymien nousua ja tehostaneet toimintoja nopeuttamalla rutiineja ja tuoden lisää ohjausta sekä automaatiota eri prosesseihin.

Kari Wahlman, Logistiikkajohtaja, Stark Suomi Oy

Varaston optimointi AbakusDirect-mobiilijärjestelmän avulla

AbakusDirect on varastoinnin henkilötyön ohjaamisen mobiilijärjestelmä. Se sopii varaston optimointiin kaikentyyppisiin varastoihin isoista jakelukeskuksista yksittäisiin pienvarastoihin asti. AbakusDirect on suunniteltu tehostamaan varaston prosesseja ja maksimoimaan asiakaspalvelun laatua samalla kun varastoinnin kokonaiskustannuksia pienennetään merkittävästi.

Ole hyvä ja hyväksy statistics, marketing evästeet katsoaksesi tämän videon.
Voice-picking in a warehouse

AbakusDirect erottuu multimodaalisesta toiminnallisuudestaan, joka mahdollistaa varastotehtävien suorittamisen puheohjauksella, jolloin kädet ja silmät ovat vapaina työskentelyä varten. Puheohjauksen ansiosta tuottavuus kasvaa 15 – 35 % perinteiseen varastonhallintaan verrattuna, jossa toimitaan käsipäätteiden avulla. AbakusDirectia käytettäessä voidaan varaston optimointiin valita sopivin laite prosessin vaatimusten mukaisesti. Toimintoja voi käyttää puheohjauksella samanaikaisesti kosketusnäytön kanssa, mikä lisää varastoprosessien läpinäkyvyyttä, eliminoi virheitä ja suoraviivaistaa prosesseja. Monipuolisten integraatiorajapintojen avulla ratkaisu voidaan helposti sovittaa toimimaan yhteen asiakkaan käytössä olevan ERP-järjestelmän kanssa.

LiiketoimintatarveERP varastoinnissaAbakusDirect

Työvoimakustannukset kattavat 50 % varaston kokonaiskustannuksista. Paras tapa vähentää kustannuksia on lisätä työvoiman tuottavuutta.

Varastotyöntekijän kannalta ERP:n mahdollistama käyttökokemus ja työn tehokkuus ei yleensä ole paras mahdollinen.

AbakusDirect mahdollistaa toimitusten keräyksen joko puheohjatusti tai graafisen käyttöliittymän avulla, riippuen prosessin tarpeista ja käyttäjän mieltymyksistä. Konseptin ansiosta kädet ja silmät voidaan pitää vapaana työn tekoon, mikä lisää tuottavuutta.
Nykyaikainen varastointi on tietoon perustuvaa liiketoimintaa: toimitusten ja erien seuranta sekä lisäarvon luominen asiakaskohtaisilla palveluilla parantavat kilpailukykyä perinteiseen laatikoiden siirtelyyn verrattuna.Tarvittavia tietoja, kuten erä- ja sarjanumeroita kerätään käsin, mikä lisää työn määrää.Erä- ja sarjanumeroiden jäljitys ja tilauksille etukäteen kohdistetut tuotteet eivät ole tuetutAbakusDirect mahdollistaa erä- ja sarjanumeroiden sekä vanhentumispäivämäärien kirjaamisen automaattisesti osana keruuprosessia.Jälkikäteen tehtäviä erillisiä kirjausprosesseja ei enää tarvita, mikä vähentää virheitä ja tehostaa toimintaa. Varaston optimointi on tehokasta ja kustannustehokasta AbakusDirectillä.

AbakusDirect -mobiilijärjestelmän hyödyt varaston optimointiin:

  • joustava varastologistiikka
  • mobiili varastotyö
  • parannettu asiakaspalvelun laatu
  • tehostetut varaston prosessit
  • varastoinnin henkilötyön tehostaminen

Tehokkaat puheohjaukseen perustuvat varastoprosessit

Kaikki varastoprosessit voidaan suorittaa puheella ja/tai käsipäätteellä.

Tuottavuus ja lähetysten tarkkuus

Helppokäyttöisen puheohjauksen ansiosta tuottavuus nousee yli 15 % ja keräilyssä saavutettava tarkkuus on jopa 100%.

Helppo muokattavuus

Työprosessin voi konfiguroida vaivattomasti vastaamaan erilaisiin liiketoimintatarpeisiin.

Prosessiin laatu ja tehokkuus

Järjestelmä parantaa prosessien laatua ja tehoa työssä ja alentaa työvoima- kustannuksia.

Abakus-ekosysteemi varaston optimointiin

Kehitettäessä varaston optimointia, AbakusDirect -ratkaisu on varaston tehostamisen ekosysteemi, joka sisältää ohjelmistot, laitteistot sekä käyttö- ja tukipalvelut. Järjestelmän ytimessä on AbakusDirect -työnohjausjärjestelmä, joka optimoi varaston työprosesseja ja tehokkuutta.

Työtehtävien hoitaminen sujuu modernin teknologian avulla käyttäjän valinnan mukaan. Mobiililaitteet, viivakoodinlukijat sekä puheohjaus toimivat saumattomasti yhteen. AbakusDirect on sekä laite-, että verkkoriippumaton.

Puhekeräys on usein tuottavin teknologia täysiaikaiseen keräykseen, sillä kerääjällä on tällöin kädet ja silmät vapaina tuotteiden käsittelyyn. Puhekeräys on tarkkaa paikkakohtaisten tarkistusnumeroiden ansiosta. Käsipäätteen käyttö graafisen käyttöliittymän avulla on erinomainen vaihtoehto silloin, kun keräyksessä täytyy usein syöttää tilauksiin liittyviä lisätietoja tai jos työnkulussa tarvitaan runsaasti ohjaustietoja.

Lue miten varaston optimointi toteutettiin Stark Suomi OY:ssä AbakusDirectillä

Starkin kattava rakennusmateriaalien tuotevalikoima, jakelukeskukset ja suuret noutopihat edellyttävät joustavaa logistiikkaa. Tähän tarpeeseen vastatakseen Stark aloitti asiakaspalvelu- ja varastoprosessien digitalisoinnin kehitysprojektin vuonna 2019. Starkin varaston optimoinnissa hyödynnettiin AbakusDirect -ratkaisua.

””Projektin onnistumisen kannalta keskeistä oli se, että pidetään määrittelyvaiheessa tiukasti tavoitteista kiinni ja että toimitetaan luvatussa aikataulussa.”, kertoo Mika Vuorenmaa, Logistiikkapäällikkö, Stark Suomi Oy.