Honeywell Vocollect Voice

Puheohjaus varastossa

Puheohjaus on luotettava ja ergonominen ratkaisu, joka helpottaa tilausten keräämistä: tehokkuus kasvaa ja virheet vähenevät. Lisäksi puheohjauksen tuoma paperittomuus tukee…

Puheohjaus on luotettava ja ergonominen ratkaisu, joka helpottaa tilausten keräämistä: tehokkuus kasvaa ja virheet vähenevät. Lisäksi puheohjauksen tuoma paperittomuus tukee yrityksen vihreitä arvoja.

Tiia Bister, toimitusjohtaja, Alfaroc Logistics Oy

Puheohjausta on käytetty menestyksellisesti kappaletavaran keräykseen jo parikymmentä vuotta. Vuosien saatossa keräyksen rinnalle on kehitetty uusia toiminnallisuuksia, joilla varaston toimintoja voidaan tehostaa. Puheohjaus vähentää virheitä, parantaa asiakastyytyväisyyttä, kehittää ergonomiaa ja pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Tässä tekstissä kuvataan muutamia erilaisia puheohjauksen käyttömahdollisuuksia.

Cross-docking – hektistä tavaroiden uudelleenohjausta

Puheohjausta käytetään esimerkiksi terminaalilajittelussa eli cross-dockingissa. Tavarantoimittaja toimittaa terminaaliin lavallisen esimerkiksi keittiökaappien vetimiä. Lavalla olevat vetimet lajitellaan puheohjauksen avulla jo vastaanottoalueella, josta ne siirretään suoraan lähetysalueelle.

Käytännössä jokainen lavalla oleva yksittäinen vedinlähetys ohjataan edelleen vastaanottajana olevaan rautakauppaan. Tuotteet eivät käy varaston hyllyissä ollenkaan. Terminaalilajittelu on hektistä työtä, koska erät ovat suuria, toimittajakohtaisia lavoja voi olla kymmeniä ja lähetyksiä puolestaan tuhansia. Kaikki lähetykset pitää käsitellä nopeasti ja oikein. Puheohjaus antaa tähän sopivat työkalut.

Moniasiakaskeräys tehostaa toimintoja

Perinteisen kappaletavarakeräyksen lisäksi puheohjausta voidaan käyttää muun muassa moniasiakaskeräykseen. Hyvä esimerkki tästä on kosmetiikkakeräys, samanaikaisesti voidaan kerätä tilauksia jopa yli viidellekymmenelle eri asiakkaalle. Kun kerätään monelle asiakkaalle yhtä aikaa, voi tuote helposti lipsahtaa väärälle keräysalustalle ja päätyä väärälle asiakkaalle. Tämä eliminoidaan puheohjauksen keskusteludialogiin kuuluvalla keräysalustan varmistuksella.

Monitilauskeräys poikkeaa moniasiakaskeräyksestä siinä, että silloin yhdistetään yhden asiakkaan useat tilaukset yhdeksi keräykseksi. Puheohjauksella tehdyt koontikeräykset vähentävät virheitä ja nostavat toiminnan tehokkuutta huomattavasti.

Keräyslistanäytön avulla optimaalinen keräysjärjestys

Erityisesti palveluvarastoissa (3PL) kerätään tuotteita laidasta laitaan, esimerkiksi betonisäkkejä, rautakankia, loisteputkia ja huonekaluja. Kerättävien nimikkeiden laaja skaala on inspiroinut kehittämään puhekeräysratkaisun tueksi keräyslistanäytön.
Näytön avulla tilauksen tuotteet voidaan kerätä optimaalisessa järjestyksessä, eli suuret nimikkeet alimmaisiksi ja pienet ja helposti särkyvät tuotteet viimeisiksi lavan päälle. Kosketusnäytöllä toimiva keräyslistanäyttö on kiinnitetty trukkiin tai keräysvaunuun. Kerääjä näkee näytöltä tilaukseen sisältyvät keräysrivit ja valitsee painavat tai tilaa vievät tuotteet, esimerkiksi betonisäkit ja huonekalut, lavan pohjalle.

Järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu myös mahdollisuus jakaa suuret erät useammalle lavalle. Kerääjä voi valita kosketusnäytöltä jaettavan rivin, kerätä sen osittain ja palata takaisin osittain kerättyihin riveihin keräystehtävän edetessä. Näin suuret erät saadaan tasapainotettua useammalle lavalle. Keräyslistanäytön ja puheohjauksen yhdistämisessä saadaan parhaat puolet esille molemmista.

Puheohjauksen hyödyt:

  • Tuottavuuden kasvu
  • Virtaviivaistuneet toimintamalllit
  • Toimintojen reaaliaikainen läpinäkyvyys
  • Vaivaton integraatio
  • Ergonominen ja turvallinen työympäristö
  • Kädet vapaana – Silmät vapaana
  • Vähentyneet virheet
  • Asiakasportaalin kautta tapahtuva jäljitettävyys
  • Kohonnut asiakastyytyväisyys

Keräysprosessin tehostamiseksi Alfaroc valitsi Optiscanin puheohjatun keräysjärjestelmän

Alfaroc Logistics on Suomen suurimpia sisälogistiikan ja varastoinnin ulkoistamispalveluyrityksiä. Yritys palvelee teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä, maahantuojia sekä verkkokauppoja.  Alfaroc Logistics Oy:n varastointipalvelujen keskeinen ajatus on auttaa yrityksiä ulkoistamaan logistiikkansa ja keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ilman kiinteitä varastointikustannuksia. Vahva logistiikan osaaminen sekä joustavat ja laadukkaat prosessit ovat Alfaroc Logistics Oy:n palveluliiketoiminnan keskiössä.

Alfarocin palvelujen ytimessä on oma WMS-järjestelmä, joka mahdollistaa monipuolisten asiakaskohtaisten varastointipalvelujen tuottamisen. Toiminnan tehostamiseksi Alfarocin varastoissa kerätään myös usealle asiakkaalle yhtäaikaisesti monirivisiä tilauksia. Moniasiakaskeräily onnistuu erinomaisesti puheohjauksen avulla. Puheohjauksen käyttö moniasiakasympäristössä edellytti jonkin verran asiakaskohtaisia räätälöintejä. Silloin tuotteita kerätään asiakaskohtaisen/tietyn ohjeen mukaan: esim. kerätään tilauksessa tuotetta myyntierinä tai samoja tuotteita kerätään irtokappaleina. Kaikki ohjaukset tallennetaan järjestelmään ja sen ansiosta kerääjä osaa toimia oikein.

Tutustu menestystarinoihimme