Honeywell Vocollect Voice

Röstbaserad lagerhantering

Plockprocessen är ofta den primära applikationen för röst i lagret. Röstbaserade lösningar förbättrar effektiviteten, reducerar antal fel och förbättrar kundnöjdheten samtidigt som det också förbättrar ergonomin.

Med den nya röstlösningen har tiden att plocka en kundorder halverats.

Miika Heinonen, logistikchef, Verkkokauppa.com

Cross-docking – Hektiskt moment inom orderhantering

Den hektiska miljön i en cross docking-terminal gör att kostsamma fel kan uppstå, och i denna miljö passar röst perfekt. Leverantören levererar en hel pall av en vara. När pallen anländer till cross-docking-terminalen, levereras den till utlastningsområdet där varorna delas upp till de kunder de ska till, istället för en traditionell inlagring med efterföljande plock. Cross-docking är ofta ganska stressigt, kvantiteterna är stora, och det kan ofta vara flera pallar med tusentals kundorder. Alla leveranser måste hanteras snabbt och utan fel, därför är röst den perfekta lösningen.

Flerkundsplock förbättrar verksamheten

Flerkundsplock, eller flerorderplock, är ett exempel där röst förbättrar verksamheten i lagret. Med flerkundsplock eller flerorderplock menas att flera order plockas samtidigt. Fördelarna är speciellt tydliga då mindre order med få orderrader plockas. Plockaren kan i vissa fall plocka så många som 50 order samtidigt. Vid flerkundsplock, är det lätt att göra fel och lägga varor till fel kund. Detta problem eliminerar enkelt med konfirmationssiffran som är inbyggd i röstdialogen. Vid flerorderplock är det också enkelt att slå ihop en kunds flera små order till en stor. Genom att konsolidera order blir plockfelen eliminerade och effektiviteten ökar.

Optimal plockorder med display

I ett 3PL-företag är produktspannet ofta väldigt stort, allt ifrån cementsäckar till möbler, från kofötter till glödlampor och allt däremellan. Det ofta breda produktspannet har inspirerat framtagandet av en display som visar plocklistan, något som stöder röstfunktionaliteten. Med hjälp av displayen kan plockaren plocka de tyngre varorna först och placera dem i botten på pallen, medan mindre och mer ömtåliga varor placeras överst. Plockskärmen monteras antingen på trucken eller på plockvagnen. På skärmen ser plockaren alla orderrader och plockar de tunga och skrymmande varorna först.

Det är också möjligt att dela upp en större kvantitet av en produkt och placera dem på olika pallar. På skärmen väljer plockaren vilken orderrad som skall delas upp, plockar den delvis och plockar sedan det som återstår när en ny tom plats finns till förfogande. Detta möjliggör för plockaren att hantera större mängder på flera pallar. När röst kombineras med plockskärmen uppnås flera fördelar. Röst möjliggör arbete med båda händerna fria och ögonen fokuserade på huvuduppgiften medan plockskärmen möjliggör för plockaren att använda sin kunskap för att optimera plockordern. Plockarens mål är att producera så välpackade pallar som möjligt som klarar sig säkert genom hela leveransen.

Läs vår kundreferens: Röstbaserat lagerarbete hos Kjell & Company

Den snabbt växande kedjan för hemelektronik, Kjell & Company, ville öka servicen till sina butiker och klara volymökningarna utan fler personer på lagret. Införandet av röstplock har ökat effektiviteten markant samtidigt som den förbättrat arbetsmiljön och minskat antal plockfel.

Vi kan hantera större ordervolymer per anställd och på befintlig lageryta. Ordermassan som hanteras en vanlig dag har stigit med ungefär tusen orderrader per år bara under det senaste året, vilket vi har klarat på befintlig personalstyrka.”, säger Filip Lindblad, logistikutvecklare, Kjell & Company.

Agila röstprocesser i lagret

Lagerprocesser, från godsmottagning till utleverans, kan utföras med röst och/eller handhållna enheter.

Leveranssäkerhet

Lättanvänd mobilitet och röst möjliggör produktivitetsförbättringar från 15 % – 35 % med 100 % leveranssäkerhet.

Enkelt att anpassa

Arbetsflödet kan enkelt konfigureras för att möta olika behov.

Processkvalitet och effektivitet

Förbättrar kvaliteten och effektiviteten i processerna och sänker arbetskostnaderna.