AbakusDirect

Optiscans mobila lösning AbakusDirect för butiks- och lagerlogistik, pålitliga Datalogic-enheter och SOTI MobiControl-tjänst har stöttat Stark Suomi Oy:s volymtillväxt och…

Optiscans mobila lösning AbakusDirect för butiks- och lagerlogistik, pålitliga Datalogic-enheter och SOTI MobiControl-tjänst har stöttat Stark Suomi Oy:s volymtillväxt och effektiviserat verksamheten, snabbat upp rutiner och gett mer kontroll och automatisering till lagerprocesserna.

Kari Wahlman, Logistikchef, Stark Finland

Lageroptimering med AbakusDirect

AbakusDirect är en mobil lösning för att optimera manuella arbetsflödesprocesser i lager. Den passar alla typer av lager från grossist och distributionscenter till enskilda små lager. Den är utformad för att optimera och effektivisera lagerprocesser och maximera servicekvaliteten med avsevärt sänkta kostnader.

Den multimodala funktionaliteten hos AbakusDirect gör det möjligt för lageroperatören att välja hur interaktionen med applikationen sker baserat på personlig preferens. Applikationen kan användas med traditionellt pekskärmsgränssnitt eller med röststyrning, beroende på vad som är bäst för det aktuella arbetet. Inmatningsmetod kan ändras när som helst i processen. Information om arbetsuppgifterna tillhandahålls både på enhetens skärm och som röstinstruktioner via operatörens headset, om så önskas. När du arbetar med röststyrning kan ytterligare information kontrolleras från enhetens skärm när det behövs.

Voice-picking in a warehouse

Användningen av multimodal röststyrning möjliggör en arbetsmiljö med både ögon och händer fria. Detta ger ytterligare 15 – 35 % produktivitetsökning jämfört med traditionella lagerhanteringssystem som endast använder handhållna enheter med pekskärm.

Med AbakusDirect kan de mest lämpade enheterna användas baserat på processkraven. Systemfunktionerna kan utföras med röststyrning samtidigt med pekskärmen, vilket ger transparens och synlighet på lagergolvets processer, vilket eliminerar fel och resurskrävande processer. Med ett mångsidigt integrationsgränssnitt kan lösningen enkelt anpassas för att fungera med kundens befintliga affärssystem.

Fördelar med AbakusDirect för lageroptimering:

  • Flexibel lagerlogistik
  • Mobil lagerlösning
  • Förbättrad kundservicen
  • Strömlinjeformade processer
  • Förbättrade manuella processer

Enkla lagerprocesser med röst

Lagerprocesser, från godsmottagning till skeppning, kan utföras med röst och/eller handdatorer.

Produktivitet och leveranssäkerhet

Enkel mobilitet och röstfunktionalitet ger produktivitetsökningar mellan 15% och 35% med 100% leveranssäkerhet.

Enkel att anpassa

Arbetsflödet kan enkelt konfigureras för att möta olika affärsbehov.

Processkvalitet och effektivitet

AbakusDirect förbättrar kvaliteten och effektiviteten på processerna samtidigt som personalkostnaderna sänks.

AbakusDirect-ekosystemet

AbakusDirect är ett ekosystem för lagerdrift som paketerar nödvändig mjukvara, hårdvara, drift och support i en enda tjänst. Kärnan i lösningen är AbakusDirect arbetsledningssystem, som optimerar lagerarbetsprocesser och effektivitet.

Arbetet utförs med användning av modern teknik enligt användarens val. Mobila handhållna enheter, streckkodsläsare och röstigenkänning fungerar sömlöst tillsammans. AbakusDirect är både en enhets- och nätverksoberoende lösning.

Röststyrning är bevisligen den mest produktiva metoden för styckeplock på heltid, eftersom den lämnar plockaren med båda händerna fria för att flytta gods. Röstplock har en hög noggrannhet tack vare platsspecifika checksiffror. Väl på rätt plats talar arbetaren in checksiffrorna i mikrofonen för att bekräfta platsen och för att välja de angivna varorna.

Att använda en handdator med ett grafiskt användargränssnitt är ett utmärkt alternativ när användaren måste ange ytterligare information under plockprocessen eller när en stor mängd information eller processinstruktioner krävs för att stödja arbetsflödet.

Läs vår kundreferens: Digitalisering av Stark Finlands lagerprocesser med AbakusDirect

Stark Suomi Oy har digitaliserat sina kundservice och lagerprocesser. Optiscan levererade den mobila lösningen AbakusDirect som möjliggör flexibla logistikprocesser i butik och lager samt säkerställer en smidig kundservice.

”Nyckeln till projektets framgång var att målen var tydligt satta under definitionsfasen och att de levererades i tid,” säger Mika Vuorenmaa, Logistikchef, Stark Finland.