Logistik & transport

Snabb hantering av logistik och transporter ger en betydande konkurrensfördel för en effektiv organisation.

Förbättra logistik- och transportverksamheten

På Optiscan hjälper vi ditt företag att uppnå större effektivitet och bättre produktivitet genom att implementera lösningar som förbättrar logistik- och transporthanteringen. Lösningen för att spåra leveranser kan utökas till att spåra försändelser hela vägen till slutanvändaren, med dataöverföringar i realtid som ger insyn i leveransens status.

Genom att förbättra dataflöden förbättrar vi avsevärt kvaliteten på din kundservice, ger avsevärda tidsbesparingar för din personal och ger en betydande ekonomisk påverkan genom att spara kostnader och förbättra ditt kassaflöde.

Lagerstyrning

AbakusDirect-lösningen effektiviserar arbetsflöden och förbättrar prestanda och kvalitet. Ett optimalt lagerstyrningssystem guidar arbetarna dit de behövs. Abakus-systemet vet vilka uppgifter som inte är klara, vem som ansvarar för dem och när de är slutförda.

AbakusDirect är en mobil lösning för att optimera manuella arbetsflödesprocesser i lager. Den passar alla typer av lager från grossist och distributionscenter till enskilda små lager. Den är utformad för att optimera och effektivisera lagerprocesser och maximera servicekvaliteten med avsevärt sänkta kostnader.

Hårdvara

För att säkerställa kvaliteten och tillförlitligheten hos hårdvarulösningar och garantera dig bästa val av hårdvarusupport, har vi etablerat premiumpartnerskap med världsledande tillverkare som Honeywell, Zebra, Datalogic, QubeVu, Omron och SOTI.

AbakusDirect

Optiscans mobila lösning AbakusDirect för butiks- och lagerlogistik, pålitliga Datalogic-enheter och SOTI MobiControl-tjänst har stöttat Stark Suomi Oy:s volymtillväxt och…

Lageroptimering

AbakusDirect är ett ekosystem för lagerdrift som paketerar nödvändig mjukvara, hårdvara, drift och support i en enda tjänst. Kärnan i lösningen är AbakusDirect arbetsledningssystem, som optimerar lagerarbetsprocesser och effektivitet.

Arbetet utförs med användning av modern teknik enligt användarens val. Mobila handhållna enheter, streckkodsläsare och röstigenkänning fungerar sömlöst tillsammans. AbakusDirect är både en enhets- och nätverksoberoende lösning.

Användningen av multimodal röststyrning möjliggör en arbetsmiljö med både ögon och händer fria. Detta ger ytterligare 15 – 35 % produktivitetsökning jämfört med traditionella lagerhanteringssystem som endast använder handhållna enheter med pekskärm.

Arbetet utförs med användning av modern teknik enligt användarens val. Mobila handhållna enheter, streckkodsläsare och röstigenkänning fungerar sömlöst tillsammans. AbakusDirect är både en enhets- och nätverksoberoende lösning.

Kontakta oss

Kundtjänst
08-632 66 50
info.se@optiscangroup.com

Hur kan vi hjälpa er?

AbakusDirect

Optiscans mobila lösning AbakusDirect för butiks- och lagerlogistik, pålitliga Datalogic-enheter och SOTI MobiControl-tjänst har stöttat Stark Suomi Oy:s volymtillväxt och…

Distribution & 3PL

Den största fördelen är att du har båda händerna och ögonen fria, och du behöver inte hantera penna och en…

Sjukvårdslogistik

Inom sjukvårdslogistik är de största utmaningarna bland annat att hantera produkter med förfallodatum, optimera lagerhållna produkter samt att förbättra och effektivisera processerna vid beställning av produkter. Betydande besparingar kommer att ske när man istället för att beställa nya produkter kan flytta dem från lager till lager inne i sjukhusets lokaler.
Retail

Mjukvarulösning speciellt framtagen för att hantera orderplock och leverans i detaljhandeln.

transportation and logistics

Snabb hantering av transport- och logistikverksamheter ger en betydande konkurrensfördel.

Warehousing

Abakus-lösningen för lagret effektiviserar processer och förbättrar operativ kvalitet och effektivitet.

3PL-företag hanterar flera kunders behov av individuella driftsätt och procedurer.

Varor och material alltid i rörelse. Abakus erbjuder lösningar för alla mobila arbetsbehov.