Abakus Order Management

Med Optiscans Abakus Order Management-lösning kan alla produktordrar hanteras. Beställningsprocessen kan skötas elektroniskt med webbaserat användargränssnitt, handhållna enheter och röstteknik. Systemet stöder även varuhusfunktionalitet.

Mångsidiga orderfunktioner

En beställning kan matas in i Abakus-systemet via webbgränssnitt. När beställningar görs manuellt kan färdiggjorda och anpassningsbara ordermallar minska arbetsbelastningen. Varje ny beställning kan sparas som en mall. Abakus möjliggör produktiv, snabb, enkel användning och felfri drift vid orderhantering. Produktorder kan skickas från Abakus-systemet via ERP till exempel till centrallager eller till leverantör för plock.

Varuhus i kontroll

För att hantera varuflödena och för att underlätta hanteringen av produktordrar har Optiscan utvecklat Abakus-lösningen. Med Abakus är det möjligt att skapa produkt- eller artikelorder automatiskt. Automatiserade beställningar kräver att en ansvarig person har fördefinierat produktspecifika saldon och säkerhetsnivåer för lagret, och när det bara finns en viss mängd produkter kvar skickas beställningen automatiskt till logistikcentret. Användare kan också beställa Abakus-systemet med röstteknologi, vilket möjliggör arbete med både händer och ögon fria. 

Användning av alla produkter och artiklar registreras i Abakus antingen med Android-handdatorer eller med röstteknologi. På detta sätt förblir saldon alltid uppdaterade och, viktigast av allt, faktureringsinformation registreras korrekt. Med webbanvändargränssnittet är det möjligt att hantera produktinformation som lagersaldon. Att använda Abakus är snabbt och enkelt, så användare kan koncentrera sig på sitt faktiska arbete.

Abakus integrerade inventeringsverktyg hjälper till att hantera inventering mer effektivt och antalet fel förblir nära noll. Systemet är också användbart när man följer de flytande tillgångarna som är bundna till lager och varulager.

Läs vår kundreferens: Digitalisering av Stark Finlands lagerprocesser med AbakusDirect

Stark Suomi Oy har digitaliserat sina kundservice och lagerprocesser. Optiscan levererade den mobila lösningen AbakusDirect som möjliggör flexibla logistikprocesser i butik och lager samt säkerställer en smidig kundservice.

”Nyckeln till projektets framgång var att målen var tydligt satta under definitionsfasen och att de levererades i tid,” säger Mika Vuorenmaa, Logistikchef, Stark Finland. 

Enkla lagerprocesser med röst

Lagerprocesser, från godsmottagning till skeppning, kan utföras med röst och/eller handdatorer.

Produktivitet och leveranssäkerhet

Enkel mobilitet och röstfunktionalitet ger produktivitetsökningar mellan 15% och 35% med 100% leveranssäkerhet.

Enkel att anpassa

Arbetsflödet kan enkelt konfigureras för att möta olika affärsbehov.

Processkvalitet och effektivitet

AbakusDirect förbättrar kvaliteten och effektiviteten på processerna samtidigt som personalkostnaderna sänks.