Kundreferens: Stark Finland

Stark Suomi Oy är en anförtrodd partner för professionella byggare i Finland och en del av Stark Group, den största byggmaterialkedjan i Norden. Stark har ett rikstäckande nätverk av 26 butiker, två dygnet runt-öppna butiker och en webbutik.

Effektiv kundservice, flexibel leverans och hög produkttillgänglighet är nyckelfaktorer för att säkerställa framgången för Starks affärsverksamhet och kundnöjdhet. Syftet var att förbättra kundservicen och förbättra lagerlogistiken genom att digitalisera lagerprocesserna.

”Optiscans AbakusDirect mobila lösning för butiks- och lagerlogistik, pålitliga Datalogic-enheter och SOTI MobiControl-tjänst har stöttat Stark Suomi Oy:s volymtillväxt och effektiviserat verksamheten, snabbat upp rutiner och gett mer kontroll och automatisering till lagerprocesserna.

Kari Wahlman, Logistikchef, Stark Finland

Digitalisering av kundservice och lagerprocesser

Starks breda produktportfölj för byggmaterial, distributionscenter och stora upphämtningsgårdar krävde flexibel logistik. För att möta detta behov startade Stark projektet om digitalisering av kundservice och lagerprocesser under 2019. I projektet byttes det gamla Windows-baserade systemet ut och uppgraderades med en ny Android-baserad mobil lösning. Syftet med projektet var att förbättra kundservicen, minska manuellt arbete och eventuella fel, och få insyn i lagersaldon i realtid.

Flexibla och effektiva digitala kundservice- och lagerprocesser kräver sömlöst samarbete mellan flera informationssystem. Starks mål var att digitalisera lagerprocesserna och optimera olika processer i såväl upphämtningsgårdar som i butiker och regionala distributionslager. Dessa processer omfattar allt från inkommande materialflöden till leverans av kundorder, samt olika verksamheter inom Starks butiker.

Implementering av digitaliserade lagerprocesser

På grund av projektets snäva tidsplan genomfördes digitaliseringen av logistikprocesser i etapper. Förberedelserna för projektet påbörjades i november-december 2019 och utvecklingsarbetet startade i januari 2020. Den första fasen togs i produktion efter personalutbildning i april innan högsäsongsstart. Kundens tidsplan var ganska snäv men deadlines hölls tack vare utmärkt och nära projektteamsamarbete, systematisk arbetsflödeshantering och djupgående processkunskap hos båda parter.

”Nyckeln till projektets framgång var att målen var tydligt satta under definitionsfasen och att de levererades i tid”, säger Mika Vuorenmaa, logistikchef, Stark Finland.

Funktionaliteten hos AbakusDirect-lösningen

Digitaliseringen av lagerprocesserna för Stark implementerades med den mobila lösningen AbakusDirect. Starks affärssystem kommunicerar direkt med Optiscans AbakusDirect och alla beställningar och andra uppgifter hanteras genom applikationen på mobila terminaler. Systemet säkerställer en smidig kundservice, vilket möjliggör en effektiv shoppingupplevelse under morgonens första timmar, oavsett om en förbeställning eller en vara plockad på plats med en ”inköpslista” hanteras.

Digitalisering av lagerprocesser – teknik, utrustning och tjänster

De förbättrade lagerprocesserna har också påverkat det dagliga rutinarbetet. Order plockas i Starks butiker, hämtningsgårdar och i centrallagret med Datalogic-handterminaler från Optiscan. Starks webbplatser och användare stöds av Optiscans underhållstjänster och SOTIs fjärrhanteringstjänster för mobila enheter.

Läs mer bland våra kundreferenser

Kundreferens: A. Le Coq

Röst guidar plocket i det estniska dryckesföretaget A. Le Coqs logistikcenter. Tack vare den nya Pick-by-Voice-lösningen från Optiscan är plockprocessen…