Kundreferens: Ahlsell

Ahlsell är den ledande nordiska distributören av verktyg och varor för hantverkare inom vvs, el och bygg. Med 5 800 anställa, över 230 butiker och tre centrallager, är de dedikerade till sitt kundlöfte: Ahlsell ska göra det enklare att vara proffs. Ahlsell är ett innovativt företag och som ett led i det, är de först i branschen i norden att lansera självscanning.

Självscanning är mycket utbrett inom detaljhandeln i Sverige. Kunderna förväntar sig att få möjlighet att handla med självscanning i butik. Varför ska den nuvarande digitaliseringsutvecklingen vara exklusiv för detaljhandeln? Vi kunde se de potentiella fördelarna med en liknande lösning i våra B2B-butiker och vår självscanningslösning förbättrar nu kundtillfredsställelsen i butiken. Det handlar om att göra hela inköps- och faktureringsprocessen snabb och enkel för våra kunder, oavsett kontostorlek. Dessutom kan vår personal nu koncentrera sig på att ge kunderna råd, snarare än att spendera tid på att undersöka produkter och priser. Lösningen har varit så framgångsrik att vår personal nu använder den för olika processer i butik också.

Johan Lundén, Manager Retail Sweden, Ahlsell

Först i branschen i norden, en B2B-aktör lanserar självscanning för att förbättra
butiksupplevelsen för sina kunder.

Ahlsell arbetar med ett stort antal kunder, alla med sina egna priser, varför inga priser visas i butik. Inköpen var därför ganska komplicerade och kunderna hade ingen överblick över hur mycket varorna och kundkorgen kostade. Antingen behövde de skriva ned artikelnumret och fråga butikspersonalen eller be någon slå i en prislista. Proceduren var besvärlig och ledde lätt till fel.

Ahlsell ville ha en snabbare och mer effektiv butiksupplevelse för de kunder som besöker butiken ofta. De bestämde sig för att implementera en självscanningslösning för att kunna klara av att visa priser snabbt och enkelt. Drivande faktorer var att lösningen skulle vara välkänd och anammas av många.

Lösning

Ahlsell kände till Retail Onlys självscanning och självbetjäningslösningar från den skandinaviska detaljhandeln. Ahlsell beslutade att överföra och anpassa denna modell till sina B2B-butiker och jobbar nu med Retail Only, en Zebra ISV och med Optiscan Group, en Zebra Premium Partner, som levererar Zebra-hårdvara, tjänster och support.

Retail Only anpassade gränssnittet på sin detaljhandelslösning, när varje kund har plockat upp sitt självscanningshandtag scannas Ahlsell-kortet och hyllkantsetiketter kan läsas av för att se korrekt pris, artikelinformation och även märka artiklar. Detta möjliggör en mer kundanpassad butiksupplevelse. Kunden avslutar butiksbesöket genom att antingen ge handtaget till en Ahlsell-medarbetare eller scanna en avslutningskod. Inhandlingen kan sedan faktureras kunden eller slutkunden via post eller mail, beroende på vad som önskas.

Optiscan Group

Optiscan Group, med mer än 30 års erfarenhet av mobilitetslösningar, har arbetet tillsammans med Ahlsell i 10 år. Optiscan Group levererar en komplett Plug and play-lösning till Ahlsell, där staging och konfigurering av applikationen ingår. Zebras OVS Connect och SOTI® MobiControl samt IP-nummer för butiken ordnas innan handtag och rack monteras och möbeln skickas till butik.

Optiscan ger Ahlsell support, där mycket av supporten kan göras med fjärråtkomst med hjälp av OVS Connect och SOTI MobiControl. Kalle Andersson, Key Account Manager på Optiscan Group säger: ”Färre returnerade enheter och att kunna uppdatera programvara och lösa problem på Ahlsells mobila enheter på distans innan Ahlsell ens själva vet att det är ett problem är uppriktigt sagt en fullständig välsignelse“.

Butiksanställda använder också lösningen för löpande inventering vilket har lett till bättre kontroll över saldon och mycket snabbare inventering.

Resultat

Självscanning har en väldigt stor marknadsandel i Sverige och är ett måste inom konsumenthandeln, därför är det naturligt att självscanning sprids till andra branscher. Denna kundanpassade lösning visar hur anpassningsbar en traditionell lösning för detaljhandeln är.

Ahlsells kunder får en snabbare och mer transparent shoppingupplevelse och ytterligare fördelar, till exempel enkel tillgång till produktinformation, rekommenderade tillbehör och monteringsanvisningar, vart efter Ahlsell fortsätter att utveckla sin självscanningslösning i framtiden. Ahlsell får ökad personalproduktivitet och effektivitet samt förbättrad lagerhantering.

Ahlsell

Ahlsell är den ledande nordiska distributören av verktyg och varor för hantverkare inom vvs, el och bygg. Med 5 800 anställa, över 230 butiker och tre centrallager, är de dedikerade till sitt kundlöfte: Ahlsell ska göra det enklare att vara proffs. Ahlsell är ett innovativt företag och som ett led i det, är de först i branschen i norden att lansera självscanning.

Läs mer bland våra referenser

Kundreferens: A. Le Coq

Röst guidar plocket i det estniska dryckesföretaget A. Le Coqs logistikcenter. Tack vare den nya Pick-by-Voice-lösningen från Optiscan är plockprocessen…

Kundreferens: Pharmadata

Pharmadata Oy är ett ledande företag som producerar informationssystem och tjänster för apoteksbranschen. Företagets omsättning 2021 var cirka 7,4 miljoner…