Kundreferens: A. Le Coq

Röst guidar plocket i det estniska dryckesföretaget A. Le Coqs logistikcenter. Tack vare den nya Pick-by-Voice-lösningen från Optiscan är plockprocessen nu mer effektiv, mer noggrann och kvaliteten är bättre än någonsin.

Vi har nu en korrekt överblick över processen. Plock är effektivare än tidigare och kvaliteten har också förbättrats avsevärt. Efter en mycket kort period har antalet plockfel minskat med hälften, från 0,08% till 0,04%.

Erki Lehiste, logistikchef, A. Le Coq

Smidigt samarbete mellan avdelningar

A. Le Coq, som ägs av den finska Olvi-koncernen, är med alla sina olika produktkategorier – öl, drinkar, cider, läsk och mineralvatten – den största dryckesproducenten i Estland. Företaget grundades 1826 och har varit en del av Olvi-koncernen sedan 1997. Under 2010 var bolagets totala produktion 125 miljoner liter och antalet anställda drygt 300.

A. Le Coq har två produktionsanläggningar i Tartu där alla produkter tillverkas. Logistikcentret ligger även det i Tartu och hela kundkretsen servas därifrån.

Eftersom A. Le Coq producerar och säljer konsumentprodukter är produktutveckling, marknadsföring och varuförsörjning viktiga framgångsfaktorer. Logistikchef Erki Lehiste betonar vikten av gott samarbete mellan försäljning, tillverkning och logistik.

Logistik spelar en viktig roll som den sista länken i kundservicekedjan. Plockkvaliteten inverkar direkt på distributionsprecisionen, vilket innebär att leveranssäkerheten ökar kundtillfredsställelsen.

Förbättrad processövervakning

Den främsta orsaken bakom A. Le Coqs beslut att investera i röst var, enligt Lehiste, behovet av att få information i realtid om lagerverksamheten. Företaget ville gå ifrån plocklistor på papper, då dessa är svåra och dyra att förbättra. Varje plockare hade skapat sin egen process, vilket försvårade standardiseringen av arbetsinstruktioner. Dessutom kunde plocklistor tolkas olika och hur anteckningar görs kan variera från plockare till plockare. Med röst eliminerades dessa problem. Lehiste säger att erfarenheterna av systemet efter de första sex månaderna har varit utmärkt. Röst gör det nu möjligt för skiftledarna att följa både plockarnas framfart och status för varje order.

”Geografisk närhet var en avgörande faktor i valet av systemleverantör, men vi var också ute efter bevis på framgångsrikt levererade system samt underhåll och support efter försäljning. Det var därför vi valde Optiscan”, påpekar Lehiste.

Vi har nu en korrekt överblick över processen. Plock är effektivare än tidigare och kvaliteten har också förbättrats avsevärt. Vi var nöjda med kvaliteten på arbetet innan, men nu är det ännu bättre. Efter en mycket kort period har antalet plockfel minskat med hälften, från 0,08% till 0,04%.

Enkel driftsättning

A. Le Coqs logistikcenter sysselsätter 27 plockare i tre skift, nio plockare per skift. Varje plockare har ett personligt headset och mängden röstterminaler motsvarar det maximala antalet anställda per skift.

”Den inledande användarutbildningen för röst tog en helg. Hälften av de anställda utbildades på lördagen och den andra hälften på söndagen. På måndagen började alla sitt arbete utan några problem, förklarar Lehiste. Lehiste berättar att samarbetet med Optiscan fungerat mycket bra och röst har visat sig fungera utmärkt”

”Det är tydligt att Optiscan känner till alla fördelar med Pick-by-Voice och har levererat system till många kunder. Optiscan kom med kunskap om bästa praxis till projektet och att hitta ett gemensamt språk var enkelt. Enligt Lehiste, är estniska företag innovativa och villiga att förbättra sin verksamhet. Det är därför han tror att allt mer tekniskt avancerade system kommer att införas i framtiden”

”Att välja röst är enkelt eftersom det är mycket enkelt att använda och driftsätta.”

A Le Coq – Företaget

Det estländska företaget A Le Coq grundades 1826 och ägs sedan 1997 av Olvi Group. Det är Estlands största dryckes- och näst största livsmedelsföretag. Totalproduktionen 2014 var 151,8 miljoner liter, producerat av 369 anställda.

Läs mer bland våra referenser

Kundreferens: Pharmadata

Pharmadata Oy är ett ledande företag som producerar informationssystem och tjänster för apoteksbranschen. Företagets omsättning 2021 var cirka 7,4 miljoner…