Lager

Synlighet i realtid och dataintelligens är avgörande för lagerprocesser. Rätt data kan hjälpa dig att analysera lagret och förbättra personalens arbete.

Fyra enkla steg som hjälper dig förbättra din lagerverksamhet

1. Yta

Lagerutrymme och optimering av plockrutterna. Maximering av effektiviteten börjar med optimering av lagerutrymmet. Att ha högre ställage ökar kapaciteten. Det är också viktigt att optimera lagerhållningen och plockrutter för att minimera tiden det tar för en vara att passera genom lagret.

2. Teknologi

För att göra data hanterbar och förbättra effektiviteten och plocksäkerheten på lagret behövs teknologi som stöder och möjliggör just detta. Lagersystem som sköter lagerdriften, WMS-syste, underlättar utförandet av processerna med uppdragsallokering i realtid och automatisk återrapportering till bakomliggande system.

3. Hårdvara

Pålitlig hårdvara med hög kvalitet och bra service är kritiskt, välj någon av de ledande tillverkarna. Välj produkter med hög kvalitet som passar uppgiften, oavsett om det är handterminaler, fasta läsare eller truckdatorer det handlar om. Välj skrivare med omsorg, och välj framförallt någon som passar uppgiften. En viktig del i det är även att välja rätt färgband och rätt etikett. Vad måste etiketten klara av? Ska den vara permanent eller avtagbar?

4. Människor

För lager kommer den största faktorn för upplevd kvalitet och även största kostnadsmassan från lagerpersonalen. Fokusera på processkvalitet och effektivitet. Lagerprocesser som godsmottagning, inlagring, lagerflytt, inventering och plock bör alla utföras med den teknologi som är bäst lämpad för uppgiften. Ge din personal förutsättningarna att med hjälp av handdatorer, streckkoder, röstplock och RFID-teknologier förbättra effektiviteten och kvaliteten på lagerarbetet samtidigt som du får översikt i realtid.

Lageroptimering

AbakusDirect är ett ekosystem för lagerdrift som paketerar nödvändig mjukvara, hårdvara, drift och support i en enda tjänst. Kärnan i lösningen är AbakusDirect arbetsledningssystem, som optimerar lagerarbetsprocesser och effektivitet.

Arbetet utförs med användning av modern teknik enligt användarens val. Mobila handhållna enheter, streckkodsläsare och röstigenkänning fungerar sömlöst tillsammans. AbakusDirect är både en enhets- och nätverksoberoende lösning.

Användningen av multimodal röststyrning möjliggör en arbetsmiljö med både ögon och händer fria. Detta ger ytterligare 15 – 35 % produktivitetsökning jämfört med traditionella lagerhanteringssystem som endast använder handhållna enheter med pekskärm.

Arbetet utförs med användning av modern teknik enligt användarens val. Mobila handhållna enheter, streckkodsläsare och röstigenkänning fungerar sömlöst tillsammans. AbakusDirect är både en enhets- och nätverksoberoende lösning.

Kontakta oss

Kundtjänst
08-632 66 50
info.se@optiscangroup.com

Hur kan vi hjälpa er?

AbakusDirect

Optiscans mobila lösning AbakusDirect för butiks- och lagerlogistik, pålitliga Datalogic-enheter och SOTI MobiControl-tjänst har stöttat Stark Suomi Oy:s volymtillväxt och…

Distribution & 3PL

Den största fördelen är att du har båda händerna och ögonen fria, och du behöver inte hantera penna och en…

Sjukvårdslogistik

Inom sjukvårdslogistik är de största utmaningarna bland annat att hantera produkter med förfallodatum, optimera lagerhållna produkter samt att förbättra och effektivisera processerna vid beställning av produkter. Betydande besparingar kommer att ske när man istället för att beställa nya produkter kan flytta dem från lager till lager inne i sjukhusets lokaler.
Retail

Mjukvarulösning speciellt framtagen för att hantera orderplock och leverans i detaljhandeln.

transportation and logistics

Snabb hantering av transport- och logistikverksamheter ger en betydande konkurrensfördel.

Warehousing

Abakus-lösningen för lagret effektiviserar processer och förbättrar operativ kvalitet och effektivitet.

3PL-företag hanterar flera kunders behov av individuella driftsätt och procedurer.

Varor och material alltid i rörelse. Abakus erbjuder lösningar för alla mobila arbetsbehov.