Sjukvård

Inom sjukvårdslogistik är de största utmaningarna bland annat att hantera produkter med förfallodatum, optimera lagerhållna produkter samt att förbättra och effektivisera processerna vid beställning av produkter. Betydande besparingar kommer att ske när man istället för att beställa nya produkter kan flytta dem från lager till lager inne i sjukhusets lokaler.

Abakus är integrerat mot röstsystemet och används i distriktets logistikcenter. Röst gör att de kan titta på vad de gör samtidigt som de har händerna fria att plocka. Lösningen guidar en genom uppgifterna, och berättar vad nästa moment är. Rösten har också förbättrat ergonomin, samtidigt som produktiviteten är högre och plockfelen i princip försvunnit.

Mika Leivo, Logistikchef, Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt (VSSHP)

Lager inom sjukvård

Inom sjukvården är produkter och materiel alltid i rörelse, sjukhus och vårdinrättningar har allt från stora centrallager till små lokala lager på varje avdelning, till och med i varje rum och allt däremellan. För att kunna hantera materialflöden i dessa verksamheter har Optiscan utvecklat AbakusWMS.

Inom lager för sjukvård är några av de största utmaningarna att hantera produkter med bäst före-datum, optimera antalet produkter och att förbättra och strömlinjeforma processerna när produkter beställs. Stora fördelar i form av kostnadsbesparingar uppnås när produkter istället kan flyttas mellan lager inom samma byggnad, istället för att beställa mer.

Den offentliga sektorn står förmodligen inför de största utmaningarna och förändringar ännu, särskilt när det gäller att ta hand om de allt äldre medborgarna. Samtidigt upplever företag inom sjukvården brist på yrkeskunnig personal och ständigt minskade anslag. På grund av dessa förändringar är det viktigare än någonsin för de anställda att kunna koncentrera sig på sin egentliga huvuduppgift – att betjäna patienterna – istället för att använda sin dyrbara tid på administrativa och andra icke-produktiva sysslor.

Sjukvård och omsorg

Att förbättra vårdprocesser inkluderar förbättrar inte bara de faktiska vårdprocesserna utan också de stödjande processerna, som underhåll av utrustning eller intern logistik. Abakus digitaliserar hela processen och ger överblick i realtid, samtidigt som produktiviteten förbättras avsevärt. Anställda kan fokusera på sitt huvudsyfte – att ta hand om patienterna. Vårdprocesserna kan förbättras vid patientregistrering, administration och när vården ges.

Logistik och andra stödprocesser kan frigöra kvalificerad arbetskraft och öka tillgången på vårdutrustning, förbrukningsvaror och minska stilleståndstiden för utrustning, samtidigt som lagret blir mindre och kostnaderna sänks.

Hårdvara för sjukvårdslogistik

Att förbättra processen för sjukvård inkluderar förbättring av själva vårdprocessen liksom de stödjande processerna som underhåll av utrustning och internlogistik. Lika viktigt är det att använda hårdvara utvecklad och anpassad för de speciella krav som sjukvård vårdsektorn ställer.

Hårdvarulösningar för effektivare logistik: etikettskrivare, streckkodsläsare, handdatorer, etiketter.

För att säkerställa kvaliteten och pålitligheten på våra lösningar, har Optiscan anslutit sig till världsledande partners. Med våra långa samarbeten med aktörer inom hälsovården och med ett brett utbud av hårdvara och lösningar, kan du lita på vår förmåga att erbjuda de bästa lösningarna för era behov.

Satu Hallikainen, lagerchef, Mediq Suomi Oy

Inom sjukvårdslagret är de största utmaningarna bland annat att hantera produkter med förfallodatum, optimera antalet produkter samt att förbättra och effektivisera processerna vid beställning av produkter. Betydande besparingar kommer att ske när man istället för att beställa nya produkter kan flytta nödvändiga varor från lager till lager inne i sjukhusets lokaler.

Nuförtiden upplever sjukvårdsverksamheten brist på professionell personal och ständigt stramare budgetar. På grund av dessa förändringar är det viktigare än någonsin för medarbetarna att kunna koncentrera sig på sin egentliga huvuduppgift, att vårda, istället för att använda sin värdefulla tid på administrativa och andra icke-produktiva sysslor.

Kontakta oss

Kundtjänst
08-632 66 50
info.se@optiscangroup.com

Hur kan vi hjälpa er?

AbakusDirect

Optiscans mobila lösning AbakusDirect för butiks- och lagerlogistik, pålitliga Datalogic-enheter och SOTI MobiControl-tjänst har stöttat Stark Suomi Oy:s volymtillväxt och…

Distribution & 3PL

Den största fördelen är att du har båda händerna och ögonen fria, och du behöver inte hantera penna och en…

Sjukvårdslogistik

Inom sjukvårdslogistik är de största utmaningarna bland annat att hantera produkter med förfallodatum, optimera lagerhållna produkter samt att förbättra och effektivisera processerna vid beställning av produkter. Betydande besparingar kommer att ske när man istället för att beställa nya produkter kan flytta dem från lager till lager inne i sjukhusets lokaler.
Retail

Mjukvarulösning speciellt framtagen för att hantera orderplock och leverans i detaljhandeln.

transportation and logistics

Snabb hantering av transport- och logistikverksamheter ger en betydande konkurrensfördel.

Warehousing

Abakus-lösningen för lagret effektiviserar processer och förbättrar operativ kvalitet och effektivitet.

3PL-företag hanterar flera kunders behov av individuella driftsätt och procedurer.

Varor och material alltid i rörelse. Abakus erbjuder lösningar för alla mobila arbetsbehov.