Abakus-tilausjärjestelmä

Abakus-tilausjärjestelmä mahdollistaa tuotetilausten tekemisen. Järjestelmän ansiosta tuotetilausprosessia voidaan hoitaa sähköisesti web-käyttöliittymän, käsipäätteiden ja puheohjausteknologian avulla. Lisäksi järjestelmä tukee osastovarastotoiminallisuutta.

Monipuoliset tilausominaisuudet

Tuotetilaus voidaan syöttää Abakus-järjestelmään web-käyttöliittymän avulla. Mikäli järjestelmässä halutaan tehdä manuaalitilauksia, työtä helpottavat valmiit tilauspohjat, joita muokkaamalla materiaalien tilaaminen on vaivatonta. Jokainen uusi tuotetilaus voidaan myös tallettaa tilauspohjaksi. Abakus-järjestelmä takaa nopean ja virheettömän toiminnan tuotetilauksissa. Tuotetilaukset voidaan Abakus-järjestelmästä ohjata ERP:n kautta esimerkiksi logistiikkakeskuksen varastonohjausjärjestelmään kerättäväksi tai tavarantoimittajalle.

Osastovarastot hallintaan

Abakus-ratkaisu soveltuu varastojen materiaalivirtojen hallintaan ja tarvikkeiden tilaustyön järkevöittämiseen. Esimerkiksi osastovarastoissa tuotetilaukset tehdään järjestelmään Android-käsipäätteillä viivakoodeja hyödyntämällä. Tuotetilaus voidaan luoda automaattisesti, mikäli varastoon on määritelty tuotekohtaiset hälytysrajat, joiden alittuessa tilaus lähtee esimerkiksi logistiikkakeskukseen. Käyttäjät voivat myös lisätä tilauksen Abakus-järjestelmään puheohjausteknologian avulla, jolloin kädet pysyvät vapaina varastossa olevien tuotteiden käsittelyä varten.

Tuotteiden kulutuksen kirjaus Abakus-järjestelmään tapahtuu Android-käsipäätteillä tai puhepäätteillä. Tällä tavoin varastojen saldot saadaan pysymään jatkuvasti ajan tasalla, ja laskutustiedot voidaan kohdentaa oikealle käyttäjäorganisaatiolle. Web-käyttöliittymän avulla on mahdollista hallinnoida tuotetietoja, kuten minimi-maksimi saldorajoja ja ajantasaisia saldotietoja. Tilaukset, käytönkirjaukset ja inventoinnit sujuvat Abakus-järjestelmässä nopeasti ja vaivattomasti, joten käyttäjät voivat keskittyä varsinaiseen työhönsä. Ilman Abakus-järjestelmää tuotetilaukset voivat olla työläitä, mikäli tilausmäärät kirjataan käsin ja syötetään tiedot tietojärjestelmään.

Abakus-järjestelmän inventointityökalulla osastovaraston inventointikirjaukset voidaan tehdä nopeammin, ja sen ansiosta virheet jäävät minimiin. Järjestelmä auttaa myös seuraamaan tarkemmin varastoihin sitoutuneen vaihto-omaisuuden arvoa.

Lue miten varaston optimointi toteutettiin Stark Suomi OY:ssä AbakusDirektillä

Starkin kattava rakennusmateriaalien tuotevalikoima, jakelukeskukset ja suuret noutopihat edellyttävät joustavaa logistiikkaa. Tähän tarpeeseen vastatakseen Stark aloitti asiakaspalvelu- ja varastoprosessien digitalisoinnin kehitysprojektin vuonna 2019. Starkin varaston optimoinnissa hyödynnettiin AbakusDirect -ratkaisua.

”Projektin onnistumisen kannalta keskeistä oli se, että pidetään määrittelyvaiheessa tiukasti tavoitteista kiinni ja että toimitetaan luvatussa aikataulussa.”, kertoo Mika Vuorenmaa, Logistiikkapäällikkö, Stark Suomi Oy. 

Stark Suomi Oy

Tehokkaat puheohjaukseen perustuvat varastoprosessit

Kaikki varastoprosessit voidaan suorittaa puheella ja/tai käsipäätteellä.

Tuottavuus ja lähetysten tarkkuus

Helppokäyttöisen puheohjauksen ansiosta tuottavuus nousee yli 15 % ja keräilyssä saavutettava tarkkuus on jopa 100%.

Helppo muokattavuus

Työprosessin voi konfiguroida vaivattomasti vastaamaan erilaisiin liiketoimintatarpeisiin.

Prosessiin laatu ja tehokkuus

Järjestelmä parantaa prosessien laatua ja tehoa työssä ja alentaa työvoima- kustannuksia.