Varastonhallintajärjestelmä AbakusWMS

AbakusWMS on markkinoiden ensimmäinen varastonhallintajärjestelmä, joka toimii myös täysin puheohjatusti. Tehokas varastonhallinta perustuu älykkääseen optimoivaan ohjaukseen, toiminnan läpinäkyvyyteen ja dynaamiseen varastointiin. AbakusWMS -ratkaisu lisää varastoprosessien läpinäkyvyyttä, eliminoi virheitä ja suoraviivaistaa prosessseja.

Tehokas AbakusWMS varastonhallintajärjestelmä parantaa yrityksen kannattavuutta, mahdollistaa kasvun ja lisää toimintavarmuutta. Virheettömät ja ajantasaiset toimitukset parantavat asiakastyytyväisyyttä. Työntekijäsi viihtyvät paremmin, kun työ sujuu sujuvasti ja uudet työntekijät koulutetaan keräyksen ammattilaisiksi alle tunnissa.

Kaikki tehtävät voidaan suorittaa puheohjauksen avulla, jolloin kädet ja silmät ovat aina vapaina työskentelyä varten. Puheohjatun keräyksen ansiosta myös tuottavuus kasvaa 15 – 35 % perinteiseen varastonhallintaan verrattuna, jossa toimitaan käsipäätteiden avulla. Kaikkia AbakusWMS -prosesseja voidaan suorittaa myös käsipäätteillä, tableteilla tai trukkipäätteillä. AbakusWMS:ää käytettäessä voidaan aina valita sopivin laite prosessin vaatimusten mukaisesti.

AbakusWMS varastonhallintajärjestelmän toimivuus ja tehokkuus varmistetaan kokonaisvaltaisilla integroinneilla. Se voidaan helposti sovittaa ERP-järjestelmän päälle, jolloin se ohjaa kaikkia työtehtäviä aina raportointiin ja analysointiin asti. 

AbakusWMS-varastonhallintajärjestelmän käyttöönotto on tehostanut ja optimoinut TVV:n varastonhallintaa. TVV:n varastoissa ei enää keräillä kynän ja paperin avulla, vaan kaikki varastoon, tuotehallintaan ja inventaarioon liittyvät toiminnot ja prosessit on digitalisoitu.

Stefan Lindström, toimitusjohtaja, Turun Vapaavarasto

Varaston optimointi

AbakusWMS optimoi tuotteiden sijoittelun varastossa ja yhdistää tehtäviä reaaliaikaisesti. Varastontuottavuus maksimoidaan ilman manuaalista hallintaa.

Helppo muokattavuus

Kaikki prosessit voi konfiguroida vaivattomasti vastaamaan erilaisiin varastojen liiketoimintatarpeisiin.

Tuottavuus ja lähetysten tarkkuus

Helppokäyttöisen puheohjauksen ansiosta tuottavuus nousee yli 15 % ja lähetysten tarkkuus on jopa 100%.

Prosessiin laatu ja tehokkuus

Järjestelmä parantaa prosessien laatua ja tehoa työssä ja alentaa työvoimakustannuksia.

Säästää aikaa

Järjestelmä vähentää läpivirtausaikaa vastaanotossa yli 50%, minkä ansiosta ylimääräisen inventoinnin tarve vähenee.

Tehokkaat puheohjaukseen perustuvat varastoprosessit

Kaikki varastoprosessit voidaan suorittaa puheella ja/tai käsipäätteillä.

Abakus-ekosysteemi

Abakus-ratkaisu on varaston tehostamisen ekosysteemi, joka sisältää ohjelmistot, laitteistot sekä käyttö- ja tukipalvelut. Järjestelmän ytimessä on AbakusWMS-varastonhallintajärjestelmä, joka optimoi varaston tuotesijoittelua ja työprosesseja. Ratkaisu on saatavilla paikallisena asennuksena tai pilvipalveluna. Molemmat ovat täysin tuettuja ja ylläpidettyjä Optiscanin toimesta.

Varastonhallintajärjestelmä ohjaa kaikkia varaston prosesseja ja mahdollistaa varaston tehokkuuden merkittävän parantamisen. Se on suunniteltu optimoimaan kaikki varaston toiminnot ja maksimoimaan asiakaspalvelun laatu samalla kun varastoinnin kokonaiskustannuksia pienennetään merkittävästi.

Vastaanotto

Vastaanotto tehdään puheteknologian tai käsipäätteiden avulla viivakoodiluentaa hyödyntäen. Tuotetiedot rikastetaan erä- ja sarjanumeroilla ja vastaanoton tiedot ja mahdolliset poikkeamat välitetään taustajärjestelmille automaattisesti ostotilauskohtaisesti. AbakusWMS:n ansiosta vastaanoton läpivirtausaika on yli 50 % nopeampi. Siksi ylimääräisen inventoinnin tarve vähenee ja tuotteet ovat nopeammin myytävänä. Myös vastaanottoon liittyvät työvoimakustannukset pienenevät.

Hyllytys ja täydennys

Hyllytyksessä tavarayksiköt siirretään vastaanottoalueelta tietyille varastopaikoille. AbakusWMS –ratkaisu optimoi tuotteiden varastopaikat hyödyntämällä ABC-analyysia ja tuotekohtaisia sijoittelu- ja keräysstrategioita. Optimaalisen sijoittelun ylläpitämiseksi AbakusWMS hoitaa keräysalueen täydennyksen automaattisesti.

Keräys (keräily)

Keräys optimoidaan jakamalla tilaukset varastoaluekohtaisiin alatehtäviin. Keräyksen aikana voidaan kirjata tarvittavat tuotetiedot, kuten erä- ja sarjanumerot. Tällä tavoin Abakus varmistaa toimituksen jäljitettävyyden. Järjestelmä seuraa reaaliaikaisesti tehtävän edistymistä ja näyttää sen työnjohdon käyttöliittymässä.

Puhekeräys on usein tuottavin teknologia täysiaikaiseen keräykseen, sillä kerääjällä on tällöin kädet ja silmät vapaina tuotteiden käsittelyyn. Puhekeräys on tarkkaa, koska se mahdollista paikkakohtaisten tarkastusnumeroiden käytön.  Käsipäätteiden käyttö on erinomainen vaihtoehto silloin, kun keräyksessä tarvitaan jatkuvaa viivakoodien lukemista (esimerkiksi sarjanumeroiden tarkastusta) tai jos kerääjän täytyy usein suorittaa keräyksen lomassa muita varastotehtäviä.

Automaattinen ryhmittely ja keräysalueen jakaminen

AbakusWMS-ratkaisuun kuuluu automaattinen ryhmittely, joka optimoi varastotyön tehokkuuden. Kun tilaus saapuu järjestelmään, AbakusWMS-järjestelmä analysoi tilauksen sisällön ja tekee optimointipäätökset tilauksen tietojen perusteella automaattisesti. Järjestelmä ryhmittelee tilaukset monitilaustehtäviksi ja asettaa ne oikeisiin työjonoihin. Pääkäyttäjä voi konfiguroida optimointilogiikkaa suoraan käyttöliittymästä, mikä tekee AbakusWMS-järjestelmästä tehokkaan työkalun muuttuvien liiketoimintatarpeiden hallintaan. Aluekeräyksen automaattinen hallinta ja monitilausryhmittely voi parantaa keräyksen tuottavuutta 20 – 30 % ilman erillisiä hallintatoimenpiteitä..

Täydennys

Keräysalueen täydennys voidaan tehdä automaattisesti tai käsin tehdyllä täydennyspyynnöllä, jonka työntekijä voi tehdä, kun keräystehtävä on aktiivinen.

Siirto

Tavarat voidaan siirtää varastopaikasta toiseen. Varastosiirtotehtävän käyttö pitää järjestelmän paikka- ja määrätiedot täsmällisesti ajan tasalla, mikä tekee järjestelmästä joustavaa ja tarkkaa.

Inventointi

Inventoinnissa tuotteiden saldot ja erätiedot vahvistetaan varastopaikkakohtaisesti. AbakusWMS-ohjelmisto tarjoaa useita vaihtoehtoja inventointiin: ohjattu inventointi, jossa käytetään etukäteen luotua inventointilistaa; spontaani inventointi, jossa varastotyöntekijä inventoi paikan ilman erillistä tehtävää; tai 0-inventointi, jolla kerääjä inventoi keräyspaikan osana keräystehtävää. Järjestelmä voidaan konfiguroida vaatimaan uudelleen laskentaa tai tallentamaan lisätietoa, kuten sarja- ja eränumero, toiminnan lisäturvallisuuden varmentamiseksi.

AbakusWMS ohjaa varaston prosesseja hyödyntämällä dynaamista ja staattista paikkahallintaa, ABC-analyysia, automatisoitua monitilauskeräystä sekä työjonon hallintaa ja tehtävien priorisointia. AbakusWMS voidaan integroida helposti kaikkiin ERP-järjestelmiin. Koska kaikki varastonhallintatehtävät ja optimointi hoituu AbakusWMS:n puolesta, se myös pidentää ERP-järjestelmän elinkaarta.

AbakusWMS varastonhallintajärjestelmän hyödyt:

  • Kustannustehokkuus
  • Saldotarkkuus
  • Reaaliaikainen tehtävän edistyminen 
  • Toimitusvarmuus
  • Työnjohdon käyttöliittymä
  • Tilansäästö ja varaston optimointi
  • Nopea reagointi kausivaihteluihin
  • 100% läpinäkyvyys ja jäljitettävyys
  • Nopea koulutus
BLiiketoimintatarveERP in warehousingAbakusWMS
Työvoimakustannukset kattavat 50 % varaston kokonaiskustannuksista. Paras tapa vähentää kustannuksia on lisätä työvoiman tuottavuutta.Tavaran vastaanotto tapahtuu rekisteröimällä jokainen ostotilaus tietokoneella tai käsipäätteellä suoraan ERP:iin.

Ei työkulun optimointia, ei tuottavuutta työvoimassa.
AbakusWMS on ainoa täysin puhekeräykseen perustuva WMS markkinoilla. Käsipäätteiden, tablettien ja trukkipäätteiden lisäksi kaikki tehtävät voidaan hoitaa puheen tunnistuksella. Konseptin ansiosta kädet ja silmät ovat vapaana, mikä lisää tuottavuutta.
Dynaamista tuotesijoittelua tarvitaan, jotta voidaan maksimoida keräyksen tuottavuus ja optimoida varaston tilan käyttö.Tuotesijoittelu perustuu staattisiin keräys- ja säilytyspaikkoihin.
Tarpeettomia tuotesiirtoja tarvitaan, kun liiketoimintavaatimukset muuttuvat.
AbakusWMS tukee sekä staattista että dynaamista tuotesijoittelua.  Haluttu strategia voidaan asettaa tuotekohtaisesti, mikä tuo joustavuutta vaihteleviin liiketoimintatarpeisiin.

AbakusWMS:n ABC-analyysi perustuu keräystapahtumien määrään. Siksi se käyttää kaikkein tarkinta saatavilla olevaa tietoa optimoimaan tuotesijoittelua ja keräysstrategiaa.
Optimoitu tehtävän ryhmittely on suurin yksittäinen tekijä tuottavuuden lisäämiseen.Pullonkaulojen poisto on tehty helpoksi ja joustavaksi.Tilaukset osoitetaan kerääjille manuaalisesti.
Tehtävien hallinnan puute johtaa huonoon työn tuottavuuteen ja korkeisiin henkilöstökustannuksiin.
AbakusWMS:ssä on tehokas sääntöihin perustuva automaattinen ryhmittely, joka voidaan konfiguroida työjohdon liittymästä. Tämä vastaa joustavasti ja nopeasti erilaisiin liiketoimintatarpeisiin.

AbakusWMS pilkkoo tilaukset aluekohtaisiin alatehtäviin, järjestää ne haluttuihin työjonoihin ja yhdistää tilaukset optimaalisiin monitilaustehtäviin – kaikki automaattisesti.
Nykyaikainen varastointi on tietoon perustuvaa liiketoimintaa: toimitusten ja erien seuranta sekä lisäarvon luominen asiakaskohtaisilla palveluilla parantavat kilpailukykyä perinteiseen laatikoiden siirtelyyn tapahtuvaan liiketoimintaan  verrattuna.Tarvittavia tietoja, kuten erä- ja sarjanumeroita kerätään käsin, mikä lisää työn määrää.
Erä- ja sarjanumeroiden jäljitys ja tilauksille etukäteen kohdistetut tuotteet eivät ole tuetut.
AbakusWMS tukee FIFO/FEFO-tietoja sekä erä- ja sarjanumeroita.
AbakusWMS tehostaa tuottavuutta standardeissa varastoprosesseissa. Se on suunniteltu päivittämään varastot pelkästä laatikoiden siirtelystä nykyaikaiseen palveluliiketoimintaan.
Varastosaldojen hallinta ja korjaus on pakollinen rutiinitehtävä. Inventointi on aikaa ja resursseja vaativa prosessi.Vuosittainen varaston inventointi tulee suorittaa tiettynä päivänä

Suunniteltu inventaarioprosessi aiheuttaa tuntuvia henkilöstökustanuksia ja pysähdyksiä toimituksiin.
AbakusWMS tarjoaa useita vaihtoehtoja inventointiin:  inventointilistoihin perustuva suunniteltu ohjattu inventointi, spontaani inventointi jolloin työntekijä voi tehdä milloin vain paikan tai tuotteen inventoinnin tai nollainventointi eli keräyksen yhteydessä tapahtuva keräyspaikan inventointi.

Mahdollisuus tehdä inventointi tilausten käsittelyn yhteydessä vähentää tarvetta järjestää erillinen kallis inventointitapahtumas.

Referenssitarina: Stark Suomi Oy

Stark Suomi Oy toteutti asiakaspalvelu- ja varastoprosessien digitalisoinnin. Toimitimme Starkille AbakusDirect -mobiiliratkaisun, joka mahdollistaa joustavan myymälä- ja varastologistiikan ja auttaa…